Skoč na obsahSkoč na navigaci
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Saturday, June 15, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
CLOSED
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
CLOSED
Centrální spisovna (archiv):
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže:
CLOSED
Next day: Monday, June 17, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Zveřejnění informací o kontrolní činnosti

 Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor obecní živnostenský úřad, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, (kontrolní řád) v platném znění, následující informace o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2023.

 

Zveřejněné informace jsou obecného charakteru, s ohledem na ochranu poskytovanou jinými právními předpisy některým informacím a údajům.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontrolní orgán:             

                                               Odbor obecní živnostenský úřad, Městský úřad Kralupy nad Vltavou, úsek                                           kontrolní, správní

 

Kontrolované oblasti:  

-          živnostenské podnikání – kontrola dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese

 

Kontrolované právní předpisy:

-          Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

-          Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování

 

Kontrolované subjekty:              

                                               bylo zkontrolováno celkem 355 podnikatelských subjektů, z toho:        

-          právnické osoby -                                   81 subjektů

-          podnikající fyzické osoby -                   260 subjektů

-          zahraniční fyzické osoby -                      14  subjektů

                                                                                               

 

Počet provedených úkonů před zahájením kontroly:   110

Lokace prováděných kontrol:

                                                správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

-          72  kontrol provedeno v provozovnách podnikatelských subjektů

-          283 kontrol provedeno v sídle kontrolního orgánu

 

Zjištěné nedostatky: 

·         Ve 49  případech zjištěno porušení živnostenského zákona, z toho:

 

-          v 11 případech porušení § 17 odst. 3 živnostenského zákona

-          ve 4 případech porušení § 17 odst. 7 živnostenského zákona

-          ve 3 případech porušení § 17 odst. 8 živnostenského zákona

-          ve 24 případech porušení § 31 odst. 2 živnostenského zákona

-          ve 2 případech porušení § 31 odst. 15 živnostenského zákona

-          v 5 případech  porušení § 31 odst. 16 živnostenského zákona

 

·         ve 2 případech přistoupil kontrolní orgán k uložení pokuty ve správním řízení podle
§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, (kontrolní řád) v platném znění.

 

                Za výše  uvedená  porušení zákona byly uloženy sankce formou příkazů na místě či ve správním řízení, v celkové výši  82.000,- Kč.

 

 

 

Where to next on the city's website?

To the top