Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Thursday 30. November 2023
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Friday 1. December 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Zveřejnění informací o kontrolní činnosti za období roku 2022

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor obecní živnostenský úřad, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, (kontrolní řád) v platném znění, následující informace o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2022.

 

Zveřejněné informace jsou obecného charakteru, s ohledem na ochranu poskytovanou jinými právními předpisy některým informacím a údajům.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kontrolní orgán:             

            Odbor obecní živnostenský úřad, Městský úřad Kralupy nad Vltavou, úsek kontrolní, správní

 

Kontrolované oblasti:  

-   živnostenské podnikání – kontrola dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese

 

Kontrolované právní předpisy:

-          Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 

Kontrolované subjekty:              

                                               bylo zkontrolováno celkem 317 podnikatelských subjektů, z toho:        

-          právnické osoby -                                   141 subjektů

-          podnikající fyzické osoby -                   176 subjektů

-          zahraniční fyzické osoby -                        0  subjektů

                                                                                               

 

Počet provedených úkonů před zahájením kontroly:   91

Lokace prováděných kontrol:

                                                správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

-          39  kontrol provedeno v provozovnách podnikatelských subjektů

-          278 kontrol provedeno v sídle kontrolního orgánu

 

Zjištěné nedostatky: 

·         Ve 34  případech zjištěno porušení živnostenského zákona, z toho:

 

-          v 1 případě porušení § 17 odst. 3 živnostenského zákona

-          v 8 případech porušení § 17 odst. 7 živnostenského zákona

-          v 8 případech porušení § 17 odst. 8 živnostenského zákona

-          v 16 případech porušení § 31 odst. 2 živnostenského zákona

-          v 1 případě porušení § 61 odst. 3 písm. b) živnostenského zákona

 

·         ve 2 případech přistoupil kontrolní orgán k uložení pokuty ve správním řízení podle
§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, (kontrolní řád) v platném znění.

 

                Za výše  uvedená  porušení zákona byly uloženy sankce formou příkazů na místě či ve správním řízení, v celkové výši  115.500,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Kralupech nad Vltavou dne 31.01.2023, za správnost Ing. Zdeňka Böhmová, vedoucí odboru

Kam dál na webu města?

To the top