Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Komise rady města

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce. 


Komisi může být svěřen výkon přenesené působnosti. V takovém případě je předsedou komise osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti svěřené působnosti. Ve věcech výkonu přenesené působnosti odpovídá starostovi.


Zákon o obcích neukládá povinnost zřizovat komise. Jaké komise budou zřízeny, záleží na radě. Komise se schází dle potřeby. Zákon nestanoví, kolikrát do roka se musí komise sejít. Zákon nestanoví, zda je jednání komise veřejné či nikoliv. Veřejnost jednání stanoví rada nebo komise (v jednacím řádu, a nebo pro každé jednotlivé zasedání). Pokud však komise jedná jako správní orgán (v oblasti svěřené přenesené působnosti), odpovídá starostovi a o veřejnosti či neveřejnosti jednání rozhoduje starosta. Komise zpravidla pořizuje ze svého jednání zápis, který předkládá radě. Problematika zápisů komisí však není zákonem upravena (povinnost pořízení zápisu, předkládání radě). Zápisy komisí jsou uloženy na městském úřadě. 


Komise zřizované na základě zvláštních zákonů

Jejich zřízení ukládá zvláštní zákon. Jedná se o orgány, kterým je svěřena přenesená působnost. Tyto zvláštní orgán zřizuje starosta a jemu jsou odpovědné (například přestupková komise, povodňová komise, komise sociálně právní ochrany).


Komise rady 2022 - 2026


Sportovní komise 

předseda: Ing. Luboš Truhlář 

další členové: Jan Špaček, Doc. Jan Šíma, PhDr. Ph.D., Petr Marek, MgA. Josef Majrych

www.mestokralupy.cz/mesto/sport/sportovni-komise


Komise výstavby a rozvoje města 

předseda: Ing. Petr Listík 

další členové: Ing. arch. Tereza Kaňková, Ing. Petr Závodský, Petr Marek, Ing. Ivan Ottis, Ing. arch. Pavel Skalička, ing. arch. Pavel Vondra 


Komise pro životní prostředí 

předseda: Mgr. Václav Gabriel 

další členové: Mgr. Barbora Janošová, Jiří Cimler, František Málek, Martin Luksík ml. 


Komise majetkoprávní 

předseda: Ing. Petr Závodský 

další členové: JUDr. Markéta Vajnerová, Ing. arch. Hana Blahůšková, Josef Novák, Antonín Melka 


Kulturní komise

předseda: Marek Škabrada 

další členové: Radim Sitař, Mgr. Robin Janoš, Filip Prantl, Jan Bartoš 


Komise zdravotní, sociální a bytová

předseda: Mgr. Magdaléna Randáková 

další členové: Barbora Kovářová, Mgr. Věra Špačková, Marta Březinová, Dana Smejkalová 


Komise dopravy 

předseda: Ing. Vladimír Vymětalík, PhD. 

další členové: Bc. Vítězslav Kochman, Radek Hofman, Bedřich Krejza, RSDr. Michal Pekárek 


Redakční rada 

předseda: Jan Doležálek 

další členové: Mgr. Libor Síla, Mgr. Jindřich Kohm, Radek Kolář, Stanislav Hejduk 


Komise školská a prevence kriminality

předseda: Mgr. Jiřina Hereinová 

další členové: Mgr. Iva Brysová, Mgr. Kateřina Viktorová, Mgr. Martin Luksík, Bc. Karolina Šnóblová


Pokud chcete sdělit výborům a komisím připomínku nebo podnět, zašlete jej prosíme písemně na adresu městského úřadu (Městský úřad, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou), na obálku uveďte název komise, nebo jej odevzdejte na podatelnu úřadu.


Where to next on the city's website?

To the top