Dnes je středa 1. dubna 2020.Svátek má Hugo.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Technické služby

tsm

Technické služby města Kralupy nad Vltavou (TSM) jsou příspěvkovou organizací města. Příspěvkové organizace jsou veřejnoprávními neziskovými organizacemi.

adresa: Libušině ulici 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 420 315 726 589

e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz

FacebookTechnické služby města mají vlastní internetové stránky: www.tskralupy.cz


Vážení spoluobčané, 
  vzhledem k současnému stavu šíření nákazy koronavirem a karanténím opatřením přistupují Technické služby města Kralup nad Vltavou k následujícím omezením:

- uzavírá se sběrový dvůr, ruší se mobilní svozy odpadu na území města (na dobu nařízené karantény dále dle nařízení vlády ČR) 
    odpovědná osoba pan Jiří Hájek tel: 702 201 764 tsm.hajek@mestokralupy.cz
- přerušuje se možnost osobního styku při vyřízení náležitostí spojených s hrobovými místy na území města (do odvolání)
    odpovědná osoba paní Petra Hájková tel: 603 255 185 tsm.hajková@mestokralupy.cz
- přerušuje možnost osobního styku při vyřízení žádostí týkajících se místních komunikací (do odvolání)
    odpovědná osoba pan Miroslav Pecinovský tel: 734 300 868 tsm.pecinovsky@mestokralupy.cz
- přerušuje se vstup veřejnosti do budov v areálu TSM Kralupy (do odvolání)
- ruší se poplatky na placených parkovištích na území města Kralupy nad Vltavou (do odvolání)

V případě zájmu o bližší informace ve výše uvedených činnostech je možné kontaktovat odpovědné pracovníky, se kterými je možné se domluvit na následujícím postupu.
Jelikož zajišťujeme pro naše město celou řadu nezbytných činností přistupujeme k těmto omezením, abychom minimalizovali rizika pro naše zaměstnance a tím snížili možnost
ochromení činností naší organizace.  

další kontakty:
- vrátnice tel: 315 726 589

s přáním hezkého dne zdraví

Ing. Luboš Němec
Technické služby města Kralup nad Vltavou

www.mestokralupy.cz


V sídle TSM naleznete i sběrový dvůr, který je v provozu denně od 9:00 do 17:00 (10:30 - 11:00 polední pauza).


Hlavní činnost organizace

Organizace je pověřena:

• výstavbou, rekonstrukcí, údržbou, opravami a čištěním místních komunikací,

• dopravním značením,

• budování, údržba a opravy veřejného osvětlení,

• odtah odstavených vraků vozidel,

• odtahová služba vozidel,

• provoz a údržba hřbitova,

• technické činnosti v dopravě (provozování placených parkovišť),

• svoz veškerého komunálního odpadu a jeho bezpečná likvidace od obyvatel

   Města Kralupy nad Vltavou,

• organizačně a materiálně zajišťuje veřejně prospěšné práce ve spolupráci s úřadem práce, a dále výkon trestu obecně prospěšných prací a organizování veřejné služby, 

• organizování veřejné služby.


Výstavba, rekonstrukce, údržba, opravy a čištění místních komunikací

TSM Kralupy nad Vltavou zajišťují služby a práce související s plynulým bezpečným provozem chodců a automobilů na všech místních komunikacích i veřejných prostranstvích na území Města Kralupy nad Vltavou.

V zimním období pečují o sjízdnost a schůdnost místních komunikací všemi jim dostupnými prostředky. Ve městě můžete vidět jak ruční úklid, tak i techniku v podobě traktorů s pluhy. Dále překládá Radě města Kralupy nad Vltavou ke schválení Nařízení města o schůdnosti a sjízdnosti některým místních komunikací, které se kvůli jejich nízkému využití v zimním období neudržují. Nařízení města naleznete na webových stránkách města v sekci „Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení“.

V letním období můžete vidět muže v oranžovém při blokovém čištění města, kropení vozovek, opravách výtluků, dlažeb atd.


Dopravní značení

TSM provádějí výstavbu a opravu svislého a vodorovného dopravního značení, osazují dopravní značky pevnými i přenosnými značkami, značí občasné uzavírky na komunikacích města. Dále provozují, udržují, kontrolují, revidují a opravují stávající světelné signalizační zařízení.


Budování, údržba a opravy veřejného osvětlení

TSM odstraňují zjištěné závady a poruchy VO, vyměňují nesvítící světelné zdroje a svítidla, udržují rozvaděče RVO, RVOO, RVOS. Dále zjišťují a odstraňují kabelové poruchy VO, opravují stožáry VO vč. provádění nátěrů stožárů, svítidel, patic a rozvaděčů VO. Opravují venkovní vedení. Mimo jiné a zajišťují vánoční výzdobu města.


Provoz a údržba hřbitova

Ve třech městských částech Města Kralupy nad Vltavou se nacházejí 3 pohřebiště (v Kralupech, Minicích a Zeměchách).

TSM pečují o důstojný vzhled jednotlivých hřbitovů a vybírají hřbitovní poplatky ve výši 1.000,- Kč.

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo dne 12.5.2004 Řád veřejných pohřebišť, kde naleznete provozní dobu, rozsah poskytovaných služeb, povinnosti a činnosti správce pohřebiště, povinnosti nájemce hrobového místa, tlecí doba atd.


Provozní doba pro všechny hřbitovy:

  • v období od 1. dubna do 30. září: od 7:00 do 19:00
  • v 1. října do 31. března: od 8:00 do 17:00


Technické činnosti v dopravě (provozování placených parkovišť)

Město Kralupy nad Vltavou vydalo v roce 2004 Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech Města Kralupy nad Vltavou. Tato vyhláška vymezuje oblasti města, v nichž lze místní komunikace, nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.


Oblasti s placeným státním na místních komunikacích:

- Jiráskova ulice, Žižkova ulice, Palackého náměstí, parkoviště v ulici Nerudova vedle budovy

České pošty, sp..


Doba užití místních komunikací za sjednanou cenu:

pondělí až pátek     7:00 – 18:00

sobota                   7:00 – 12:00


Výše ceny za parkovací lístek z parkovacího automatu:

Sazba …………………… 20,- Kč / hodina

Držitelé průkazu ZTP a ZTP – P jsou od placení ceny za stání silničního motorového vozidla ve vymezených oblastech města osvobozeny. 

Svoz veškerého komunálního odpadu a jeho bezpečná likvidace od obyvatel Města Kralupy nad Vltavou.

Organizačně a materiálně zajišťuje veřejně prospěšné práce ve spolupráci s úřadem práce, a dále výkon trestu obecně prospěšných prací.


Organizování veřejné služby

Technické služby města zajišťují veřejné služby pro obyvatele v hmotné nouzi nebo pro obyvatele déle než 6 měsíců bez pracovního poměru. Tato práce se vykonává na základě podepsané smlouvy obou stran.

Vykonávaná práce musí být obecně v zájmu dané obce. Jedná se především o udržování čistoty v ulicích a veřejném prostranství v obci či sezónní práce.

Odměna za veřejné služby v současnosti činí 1.106,- Kč po dvaceti a 1.658,- Kč po třiceti odpracovaných hodinách.


Doplňková činnost organizace

• Pronájem ploch v areálu TSM

• Dopravní služby pro obyvatele města a ostatní subjekty

• Oprava vozovek a chodníků na objednávku právnických a fyzických osob

• Poskytování technických služeb

• Nakládání s odpady

• Specializovaný maloobchod