Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Termíny zasedání RM a ZM


Termíny jednání rady města v roce 2024

08.01., 22.01, 05.02., 19.02., 04.03., 18.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 08.07. 29.07., 19.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12. 2024    

Rada města se schází podle potřeby (v Kralupech nad Vltavou je to zpravidla 1x za 2 týdny) a její schůze jsou neveřejné (s výjimkou radou přizvaných osob).


Termíny jednání zastupitelstva v roce 2024

12.02., 15.04., 17.06., 16.09., 04.11., 16.12. 2024 

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se minimálně 1 x za 3 měsíce. Informace o jejich konání se zveřejňují na úřední desce nejméně 7 dní předem.

Where to next on the city's website?

To the top