Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 24. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Zveřejnění informací o kontrolní činnosti za období roku 2014 - živnostenské podnikání

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor obecní živnostenský úřad, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, v platném znění, následující informace o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2014.

 

Zveřejněné informace jsou obecného charakteru, s ohledem na ochranu poskytovanou jinými právními předpisy některým informacím a údajům.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kontrolní orgán:      

                          Odbor obecní živnostenský úřad, Městský úřad Kralupy nad Vltavou, úsek                                    kontrolní, správní

 

Kontrolované oblasti:          

-          živnostenské podnikání – kontrola dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese

 

Kontrolované právní předpisy:

-          Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

 

Kontrolované subjekty:       

           bylo zkontrolováno celkem 224 podnikatelských subjektů, z toho: 

-          právnické osoby -                                     70 subjektů

-          podnikající fyzické osoby -                     133 subjektů

-          zahraniční fyzické osoby -                       21 subjektů

                                  

                                    

 

Počet provedených místních zjištění:           112

 

Lokace prováděných kontrol:

           správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

-          32 kontrol provedeno v provozovnách podnikatelských subjektů

-          3  kontroly provedeny v sídle podnikatelských subjektů

-          189 kontrol provedeno v sídle kontrolního orgánu

 

Zjištěné nedostatky: 

·         v 70 případech zjištěno porušení živnostenského zákona, z toho:

-          ve 32 případech porušení § 31 odst. 2 živnostenského zákona

-          ve 14 případech porušení § 17 odst. 3 živnostenského zákona

-          v 8 případech porušení § 17 odst. 7 živnostenského zákona

-          v 8 případech porušení § 17 odst. 8 živnostenského zákona

-          v 8 případech porušení § 31 odst. 16 živnostenského zákona

 

·         ve 13 případech přistoupil kontrolní orgán k uložení pokuty ve správním řízení podle § 16 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., zákon o státní kontrole, v platném znění.

 

            Za výše uvedená porušení zákona byly uloženy sankce formou blokové pokuty či ve správním    řízení v celkové výši 155.500,- Kč.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Kralupech nad Vltavou dne 16.2.2015, za správnost Bc. Zdeňka Böhmová, vedoucí odboru 

Kam dál na webu města?

To the top