Skoč na obsahSkoč na navigaci
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 25, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 26, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Odbor obecní živnostenský úřad

Kontakty:


Ing. Zdeňka Böhmová

tel.: 315 739 908
e-mail: zdenka.bohmova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220


- vedoucí odboru
- sankční správní řízení
- hazardní hry
- správa živnostenského rejstříku
- ochrana spotřebitele


Ilona Trávníčková

tel.: 315 739 904
e-mail: ilona.travnickova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220

- registrace podnikatelů - FO, PO
- podání na finanční úřady, úřady práce, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny
- výpisy z živnostenského rejstříku
- zemědělští podnikatelé
Petra Braumová, DiS.

tel.: 315 739 907
e-mail: petra.braumova@mestokralupy.cz
kancelář č. 220

- registrace podnikatelů - FO, PO
- podání na finanční úřady, úřady práce, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny 
- výpisy z živnostenského rejstříku
- zemědělští podnikatelé


Yveta Švantnerová

tel.: 315 739 902
e-mail: yveta.svantnerova@mestokralupy.cz
kancelář č. 219


- živnostenská kontrola
- přestupky
- ochrana spotřebitele


Ing: František Bartoš

tel.: 315 739 903
e-mail: frantisek.bartos@mestokralupy.cz
kancelář č. 219


- živnostenská kontrola
- přestupky
- ochrana spotřebitele


Co zde můžete zařídit?


Na úseku živnostenského podnikání:

 • ohlásit živnost volnou, řemeslnou nebo vázanou,
 • zažádat o udělení koncese,
 • oznámit změny a doplnění týkající se ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi,
 • zažádat o zrušení živnostenských oprávnění,
 • oznámit přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti,
 • oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
 • oznámit zahájení nebo ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce,
 • požádat o vydání výpisu z živnostenského rejstříku v úplném nebo částečném rozsahu, nebo o vydání potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není,
 • požádat o vydání sestavy z živnostenského rejstříku,
 • podat odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu,  
 • získat ucelené informace o podmínkách podnikání podle živnostenského zákona, 
 • učinit podnět k provedení živnostenské kontroly.


- Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též 

a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

b) podat přihlášku k důchodovému pojištění, 

c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění, 

d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, 

e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

f) učinit podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů a podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů.


- Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též 

a) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,

b) učinit podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů 


- Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených ve výše uvedených přihláškách nebo oznámeních vůči jiným správním orgánům.


Veškerá výše uvedená podání můžete učinit 

 • osobně na živnostenském úřadu, 
 • písemně, 
 • datovou schránkou,
 • prostřednictvím portálu živnostenského podnikání na www.rzp.cz 

Více informací o problematice jednotlivých živností včetně formulářů naleznete na dalších podstránkách odboru obecní živnostenský úřad.


Na úseku podnikání podle zákona o zemědělství

 • zažádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • oznámit změny skutečností v evidenci zemědělského podnikatele
 • požádat o vydání výpisu nebo potvrzení z veřejné části evidence zemědělských podnikatelů
 • oznámit přerušení provozování zemědělské výroby
 • zažádat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele


Na úseku hazardních her

 • požádat o povolení k umístění herního prostoru (herny, kasina)
 • oznámit změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru
 • požádat o zrušení povolení k umístění herního prostoru
 • ohlásit provozování hazardní hry - tomboly a turnaje malého rozsahuWhere to next on the city's website?

To the top