Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Friday 23. října 2020
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští úřední den: Monday 26. října 2020
Městský úřad:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   15:00 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
12:00 - 17:00
Garáže:
08:00 - 16:30, výjezd do 17:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Městský úřad

Je jedním z orgánů města. Městský úřad nemá právní subjektivitu. Jedná se o úřad města a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do MěÚ. Městský úřad vykonává tzv. samostatnou působnost a kromě toho i tzv. přenesenou působnost (výkon agend státní správy).  


V oblasti samostatné působnosti vykonává MěÚ servis orgánům samosprávy (radě, zastupitelstvu). Tzn., že jim připravuje podklady pro rozhodování a přijatá usnesení následně realizuje. Jedná se např. o nakládání s finančními prostředky města, správu majetku města (prodej, koupě, pronájem a jeho údržba vč. zeleně a komunikací), investiční výstavbu, zřizovatelskou funkci k dalším organizacím (např. Technické služby města, Městský bytový podnik).

V oblasti přenesené působnosti vykonává MěÚ - resp. jeho některé odbory (v „zastoupení” státu) správní úkony a vydává správní rozhodnutí. Takto zajišťuje výkon agend státní správy. V této oblasti mají dané odbory MěÚ postavení státního orgánu, jehož rozhodování je nezávislé na vůli samosprávy (tj. volených orgánů města), postupují „jen” podle příslušných zákonů. Patří sem např. stavební a živnostenské agendy, dopravně - správní agendy, agendy nejen na území Kralupy nad Vltavou, ale i pro dalších 17 obcí, které dohromady tvoří tzv. „správní obvod obce s rozšířenou působností”. Tato činnost dnes již na MěÚ převládá, jak z hlediska jejího objemu, tak i počtu potřebných zaměstnanců.


Dokumenty vyhotovené orgány města, týkající se samostatné působnosti, se v záhlaví označují „Město Kralupy nad Vltavou”. Dokumenty vyhotovené orgány města, týkající se přenesené působnosti, se označují v záhlaví „Městský úřad Kralupy nad Vltavou”. Toto označení obsahují i příslušná úřední razítka na dokumentech. Městský úřad Kralupy nad Vltavou se organizačně člení na několik odborů, které vykonávají jak samostatnou, tak přenesenou působnost. Informace o jednotlivých odborech naleznete na jednotlivých podstránkách. 


Od ledna 2014 sídlí Městský úřad Kralupy nad Vltavou a Město na nové adrese Palackého nám. čp. 1.


Městský úřad


Kam dál na webu města?

To the top