Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 31. May 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 3. June 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Působnost úřadu

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

je jedním z orgánů města. Městský úřad nemá právní subjektivitu. Jedná se o úřad města a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do MěÚ.

Městský úřad vykonává tzv. samostatnou působnost a kromě toho i tzv. přenesenou působnost (výkon agend státní správy).

V oblasti samostatné působnosti vykonává MěÚ servis orgánům samosprávy (radě, zastupitelstvu). Tzn., že jim připravuje podklady pro rozhodování a přijatá usnesení následně realizuje. Jedná se např. o nakládání s finančními prostředky města, správu majetku města (prodej, koupě, pronájem a jeho údržba vč. zeleně, komunikací), investiční výstavbu, zřizovatelskou funkci k dalším organizacím (např. Technické služby města, Městský bytový podnik), pořizování koncepčních dokumentů rozvoje města (např. plán rozvoje - tzv. PSER, Komunitní plán sociálních služeb).

V oblasti přenesené působnosti vykonává MěÚ - resp. jeho některé odbory (v „zastoupení“ státu) správní úkony a vydává správní rozhodnutí. Takto zajišťuje výkon agend státní správy. V této oblasti mají dané odbory MěÚ postavení státního orgánu, jehož rozhodování je nezávislé na vůli samosprávy (tj. volených orgánů města), postupují „jen“ podle příslušných zákonů. Patří sem např. stavební a živnostenské agendy, dopravně-správní agendy, agenda osobních a cestovních dokladů, sociální dávky a další. MěÚ vykonává přenesenou působnost nejen na území Kralup nad Vltavou, ale i pro dalších 17 obcí, které dohromady tvoří tzv. „správní obvod obce s rozšířenou působností“. Tato činnost dnes již na MěÚ převládá, jak z hlediska jejího objemu, tak i počtu potřebných zaměstnanců.

MěÚ se organizačně člení na odbory.

 

Dokumenty vyhotovené orgány města týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují „Město Kralupy nad Vltavou.“. Dokumenty vyhotovené orgány města týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví „Městský úřad Kralupy nad Vltavou“. Toto označení obsahují i příslušná úřední razítka na dokumentech.

 

Od ledna 2014 sídlí Městský úřad Kralupy nad Vltavou na adrese Palackého nám. 1.

Kam dál na webu města?

To the top