Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Sunday 27. září 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští úřední den: Tuesday 29. září 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Dotace

Dotace města Kralupy nad Vltavou (dále jen „města“) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený účel (dále jen „dotace“).


Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje v souladu s § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a na základě rozhodnutí zastupitelstva města a rady města.


Město Kralupy nad Vltavou poskytuje dotace programové a individuální. Tato pravidla upravují postup pro poskytování dotací programových a individuálních. Program pro poskytování dotací (dále jen „program“) je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu stanoveného městem.


Program je každoročně zveřejněn na úřední desce města nejpozději 30 dní před počátkem lhůty pro podání žádosti o dotaci. Program je zveřejněn na úřední desce po dobu 90 dní.


Dotace může být poskytnuta na účel uvedený v programu (tzv. programová dotace) nebo na jiný účel uvedený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace (tzv. individuální dotace).

Attachments:

Soubor PDFObecná pravidla.pdf[1,47 MB]

More pages:

- Individuální

- Programové

Kam dál na webu města?

To the top