Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 23. September 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 25. September 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Dotace

Dotace města Kralupy nad Vltavou (dále jen „města“) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený účel (dále jen „dotace“).


Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje v souladu s § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a na základě rozhodnutí zastupitelstva města a rady města.


Město Kralupy nad Vltavou poskytuje dotace programové a individuální. Tato pravidla upravují postup pro poskytování dotací programových a individuálních. Program pro poskytování dotací (dále jen „program“) je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu stanoveného městem.


Program je každoročně zveřejněn na úřední desce města nejpozději 30 dní před počátkem lhůty pro podání žádosti o dotaci. Program je zveřejněn na úřední desce po dobu 90 dní.


Dotace může být poskytnuta na účel uvedený v programu (tzv. programová dotace) nebo na jiný účel uvedený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace (tzv. individuální dotace).

Kam dál na webu města?

To the top