More pages:

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Friday 18. září 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 12:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30
Příští úřední den: Monday 21. září 2020
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Závěrečný účet města

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. 


Město je povinno dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech města. 


Město zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Attachments:

Soubor PDFZaverecny-ucet-2019.pdf[716,68 kB]
Soubor PDFPříloha 1_ Zpráva auditora 2019.pdf[384,45 kB]
Soubor PDFPříloha 2_Rozvaha.pdf[3,06 MB]
Soubor PDFPříloha 3_Vykaz-zisku-a-ztraty.pdf[2,12 MB]
Soubor PDFPříloha 4_Priloha.pdf[6,39 MB]
Soubor PDFPříloha 5_Prehled-o-zmenach-vlastniho-kapitalu.pdf[1,04 MB]
Soubor PDFPříloha 6_Prehled-o-peneznich-tocich.pdf[1,14 MB]
Soubor PDFPříloha 7_ Vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf[183,22 kB]
Soubor PDFZaverecny_ucet_2018.pdf[292,69 kB]
Soubor PDFPriloha-1 Zpráva auditora za rok 2018.pdf[286,14 kB]
Soubor PDFPriloha-2 Rozvaha_2018.pdf[153,73 kB]
Soubor PDFPriloha-3 Vykaz-zisku-a-ztraty_2018.pdf[149,85 kB]
Soubor PDFPriloha-4 Priloha_2018.pdf[168,55 kB]
Soubor PDFPriloha-5 Prehled-o-zmenach-vlastniho-kapitalu_2018.pdf[131,18 kB]
Soubor PDFPriloha-6 Prehled-o-peneznich-tocich_2018.pdf[131,14 kB]
Soubor PDFPriloha-7 Vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu_2018.pdf[214,82 kB]
Soubor PDFZaverecny-ucet_mesta-Kralupy-nad-Vltavou_2017.pdf[461,40 kB]
Soubor PDFPriloha-1_Zprava-o-vysledku-prezkoumaní-hospodareni_2017.pdf[299,62 kB]
Soubor PDFPriloha-2_Rozvaha_2017.pdf[60,38 kB]
Soubor PDFPriloha-3_Vykaz-zisku-a-ztraty_2017.pdf[56,94 kB]
Soubor PDFPriloha-4_Priloha_2017.pdf[123,00 kB]
Soubor PDFPriloha-5_Prehled-o-zmenach-vlastniho-kapitalu_2017.pdf[51,90 kB]
Soubor PDFPriloha-6_Prehled-o-peneznich-tocich_2017.pdf[50,99 kB]
Soubor PDFPriloha-7_Vykaz-FIN2-12M_2017.pdf[98,70 kB]
Soubor PDFZávěrečný účet 2016.pdf[3,39 MB]
Soubor PDFUcetni_zaverka_Mesto_Kralupy_nad_Vltavou 2016.pdf[302,15 kB]
Soubor PDF1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016.pdf[1,44 MB]
Soubor PDF2. Rozvaha 2016.pdf[60,43 kB]
Soubor PDF3. Výkaz zisku a ztráty 2016.pdf[56,98 kB]
Soubor PDF4. Příloha 2016.pdf[123,70 kB]
Soubor PDF5. Přehled o změnách vlastního kapitálu 2016.pdf[51,95 kB]
Soubor PDF6. Přehled o peněžních tocích 2016.pdf[50,96 kB]
Soubor PDF7. Výkaz FIN 2-12 M 2016.pdf[95,22 kB]
Soubor PDFÚčetní závěrka 2015.pdf[992,82 kB]
Soubor PDFZávěrečný účet 2015.pdf[917,16 kB]
Soubor PDF1. Zpráva nazávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf[2,79 MB]
Soubor PDF2. Rozvaha.pdf[1,30 MB]
Soubor PDF3. Výkaz zisku a ztráty.pdf[1 006,56 kB]
Soubor PDF4. Příloha.pdf[2,68 MB]
Soubor PDF5. Přehled o změnách vlastního kapitálu.pdf[566,36 kB]
Soubor PDF6. Přehled o peněžních tocích.pdf[433,61 kB]
Soubor PDF7. Algoritmus pro výpočet ukazatelů.pdf[239,01 kB]
Soubor PDF8. Výkaz FIN 2-12 M.pdf[7,68 MB]
Soubor PDFVýkaz zisku a ztráty za rok 2014.pdf[110,29 kB]
Soubor PDFRozvaha za rok 2014.pdf[113,22 kB]
Soubor PDFPříloha za rok 2014.pdf[174,89 kB]
Soubor PDFPřehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2014.pdf[104,57 kB]
Soubor PDFPřehled o peněžních tocích za rok 2014.pdf[104,16 kB]
Soubor PDFFIN 2-12 M za rok 2014.pdf[157,65 kB]
Soubor DOCÚčetní závěrka - příloha 2014.doc[247,50 kB]
Soubor PDFZpráva auditora 2014.pdf[8,28 MB]
Soubor DOCzávěrečný účet 2014.doc[866,00 kB]
Soubor PDFPřehled o peněžních tocích za rok 2013.pdf[51,64 kB]
Soubor PDFPřehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2013.pdf[52,54 kB]
Soubor PDFPříloha účetní uzávěrky za rok 2013.pdf[108,85 kB]
Soubor PDFRozvaha za rok 2013.pdf[60,43 kB]
Soubor PDFVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2013.pdf[101,17 kB]
Soubor PDFVýkaz zisků a ztrát za rok 2013.pdf[57,57 kB]
Soubor PDFZávěrečný účet za rok 2013.pdf[830,82 kB]
Soubor PDFZpráva nezávislého auditora za rok 2013.pdf[7,23 MB]
Soubor PDFZávěrečný účet za rok 2012.pdf[793,90 kB]
Soubor PDFVýkaz zisku a ztrát za rok 2012.pdf[1,34 MB]
Soubor PDFVýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2012.pdf[9,56 MB]
Soubor PDFRozvaha za rok 2012.pdf[1,79 MB]
Soubor PDFPříloha účetní uzávěrky za rok 2012.pdf[2,88 MB]
Soubor PDFPřehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2012.pdf[675,37 kB]
Soubor PDFPřehled o peněžních tocích za rok 2012.pdf[621,69 kB]
Soubor PDFZpráva nezávislého auditora 2012.pdf[4,23 MB]
Soubor PDFZávěrečný účet za rok 2011.pdf[843,39 kB]
Soubor PDFZpráva nezávislého auditora za rok 2011.pdf[7,66 MB]
Soubor PDFZpráva nezávislého auditora za rok 2011 - příloha F.pdf[341,64 kB]
Soubor PDFZávěrečný účet za rok 2010.pdf[826,04 kB]
Soubor PDFZpráva nezávislého auditora za rok 2010.pdf[8,53 MB]
Soubor PDFZávěrečný účet za rok 2009.pdf[744,45 kB]

Kam dál na webu města?

To the top