More pages:

Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Thursday 3. prosince 2020
Městský úřad:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Friday 4. prosince 2020
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Zveřejnění informací o kontrolní činnosti za období roku 2016 - provozování VHP

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor obecní živnostenský úřad, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, v platném znění, následující informace o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016.

Zveřejněné informace jsou obecného charakteru, s ohledem na ochranu poskytovanou jinými právními předpisy některým informacím a údajům.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kontrolní orgán:  Odbor obecní živnostenský úřad, Městský úřad Kralupy nad Vltavou, úsek kontrolní, správní +                               oprávněná úřední osoba pro výkon agendy dle zákona o loteriích

 

Kontrolované oblasti:   provozování výherních hracích přístrojů – státní dozor nad dodržováním zákona o                                                 loteriích a jiných podobných hrách, v oblasti provozování výherních hracích přístrojů

 

 

Kontrolované právní předpisy:  zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění                                                                pozdějších předpisů

 

Kontrolované subjekty:  

 

-          celkem zkontrolováno 7 právnických osob - provozovatelů výherních hracích přístrojů

-          celkem provedeno 20 kontrol dodržování zákona o loteriích

-          celkem zkontrolováno 20 provozoven

 

Lokace prováděných kontrol: - na území obce, v hernách a zařízeních se zvláštním provozním režimem

 

Zjištěné nedostatky:   -     nebyly zjištěny

Kam dál na webu města?

To the top