Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 25, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 26, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Zpráva o kontrolní činnosti 2015

Zveřejnění informací o kontrolní činnosti odboru za období roku 2015 - oblast živnostenského podnikání

  

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor obecní živnostenský úřad, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole, v platném znění, následující informace o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2015.

 

Zveřejněné informace jsou obecného charakteru, s ohledem na ochranu poskytovanou jinými právními předpisy některým informacím a údajům.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kontrolní orgán:             

                                    Odbor obecní živnostenský úřad, Městský úřad Kralupy nad Vltavou, úsek                kontrolní, správní

 

Kontrolované oblasti:  

-          živnostenské podnikání – kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese

 

Kontrolované právní předpisy:

-          Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů

-          Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

 

Kontrolované subjekty:              

                                               bylo zkontrolováno celkem 253 podnikatelských subjektů, z toho:        

-          právnické osoby -                                 65 subjektů

-          podnikající fyzické osoby -                 171 subjektů

-          zahraniční fyzické osoby -                   17 subjektů

                                              

                                                

 

Počet provedených místních zjištění:   108

 

Lokace prováděných kontrol:

                                                správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

-          75 kontrol provedeno v provozovnách podnikatelských subjektů

-          2 kontroly provedeny v sídle podnikatelských subjektů

-          176 kontrol provedeno v sídle kontrolního orgánu

 

Zjištěné nedostatky: 

·         ve 104 případech zjištěno a sankcionováno porušení živnostenského zákona, z toho:

-          v 17 případech porušení § 31 odst. 2 živnostenského zákona

-          ve 13 případech porušení § 17 odst. 3 živnostenského zákona

-          ve 30 případech porušení § 17 odst. 7 živnostenského zákona

-          v 31 případech porušení § 17 odst. 8 živnostenského zákona

-          v 9 případech porušení § 31 odst. 16 živnostenského zákona

-          v 1 případě porušení § 31 odst. 8 živnostenského zákona

-          ve 2 případech porušení § 31 odst. 14 živnostenského zákona

-          v 1 případě prokázáno neoprávněné podnikání

 

·         v 10 případech přistoupil kontrolní orgán k uložení sankce za spáchání správního deliktu dle § 16 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., zákon o státní kontrole, v platném znění.

 

                Za výše uvedená porušení zákona byly uloženy sankce ve správním řízení či formou blokové pokuty v celkové výši 212.500 Kč.

 

 

 

 

 

Where to next on the city's website?

To the top