Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 23. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Živnostenské podnikání

Tyto formuláře jsou určeny pro osoby podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.


Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány. Všechny typy formulářů JRF mají na konci každé stránky uvedeno číslo vzoru formuláře a v závorce údaj, který určuje měsíc a rok vzniku platnosti daného formuláře.


Pomocí JRF jsou možné tyto registrace - přihlášky do evidencí:


1.         Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

Ohlášení živnosti

Žádost o koncesi

Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o přerušení provozování živnosti

Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byloprovozování živnosti přerušeno


2.         Ve vztahu k finančnímu úřadu:

Tiskopisy vydané Ministerstvem financí, týkající se daňové registrace a jejích změn jsou následující:

  • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
  • Přihláška k registraci pro právnické osoby
  • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
  • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
  • Příloha k přihlášce k registraci — Odštěpné závody a provozovny
  • Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace

 

Uvedené tiskopisy vydané Ministerstvem financí mají na konci první stránky uvedeno číslo vzoru tiskopisu.


3.         Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ

Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ


4.         Ve vztahu k úřadu práce:

Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)


5.         Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti.


Přílohy

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.


Změnový list

Lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům. Oznámení o změně registračních údajů pro finanční úřad lze podat na tiskopise Ministerstva financí.

Upozornění:

Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům.

  

Kam dál na webu města?

To the top