Dnes je pátek 7. srpna 2020.Svátek má Lada.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Manželství

Uzavření manželství

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Sňateční obřad se činí vždy v přítomnosti dvou svědků.


Kdo může oddávat formou civilního sňatku:
  • starosta 
  • pověřený člen zastupitelstva obce. 


Kdo může oddávat formou církevního sňatku:

  • osoba pověřená oprávněnou církví nebo náboženskou společností. 


Jak postupovat v případě zájmu o uzavření manželství:

1. Předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Obřadní místnost se nachází ve 4.patře budovy MěÚ
2. Dostavit se na matriku, kde snoubenci obdrží dotazník k uzavření manželství, který je třeba vyplnit před uzavřením sňatku .
3. Zde bude sděleno, jak tento dotazník vyplnit .
4. Předložit matričnímu úřadu doklady:
  • platný doklad, kterým je možné prokázat svoji totožnost 
  • rodný list 
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem) 
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem) 
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela 
5. Zaplatit případný poplatek:
  • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky 3.000,- Kč 
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2.000,- Kč 

6. V případě, že snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. 

7. Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.
         
V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. 


Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.


Vstoupení do registrovaného partnerství v Kralupech nad Vltavou neumožňuje zákon. V případě zájmu se snoubenci musí obrátit na Matriční úřad v Kladně.


Správní odbor
Hana Losová
matrikářka
315 739 833
hana.losova@mestokralupy.cz