Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 25, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 26, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Manželství

Uzavření manželství

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Sňateční obřad se činí vždy v přítomnosti dvou svědků.


Kdo může oddávat formou civilního sňatku:
  • starosta 
  • pověřený člen zastupitelstva obce. 


Kdo může oddávat formou církevního sňatku:

  • osoba pověřená oprávněnou církví nebo náboženskou společností. 


Jak postupovat v případě zájmu o uzavření manželství:

1. Předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Obřadní místnost se nachází ve 4.patře budovy MěÚ
2. Dostavit se na matriku, kde snoubenci obdrží dotazník k uzavření manželství, který je třeba vyplnit před uzavřením sňatku .
3. Zde bude sděleno, jak tento dotazník vyplnit .
4. Předložit matričnímu úřadu doklady:
  • platný doklad, kterým je možné prokázat svoji totožnost 
  • rodný list 
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem) 
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem) 
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela 
5. Zaplatit případný poplatek:
  • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky 3.000,- Kč 
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2.000,- Kč 

6. V případě, že snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. 

7. Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.
         
V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. 


Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.


Vstoupení do registrovaného partnerství v Kralupech nad Vltavou neumožňuje zákon. V případě zájmu se snoubenci musí obrátit na Matriční úřad v Kladně.


Správní odbor
Hana Losová
matrikářka
315 739 833

hana.losova@mestokralupy.cz


K častým dotazům ohledně rezervace svatebních termínů

Termíny konání svatebních obřadů jsou schváleny Radou města Kralupy nad Vltavou, a to:

každý pátek v měsíci a poslední sobotu v měsíci místo pátku od 10:00 - do 14:00
(poslední obřad se koná ve 14:00).

 

U občanských sňatků (tzn. uzavření sňatku před oddávajícím, který je členem zastupitelstva města, za účasti matrikářky MěÚ) je výhodné pro snoubence si termín nejprve zarezervovat na matrice Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, a to ještě před zajištěním svatební hostiny. V poslední době dochází k nepříjemným situacím vyplývajících z opačného postupu snoubenců, kdy si nejprve zajistí termín svatební hostiny, zaplatí zálohu a poté jdou řešit termín svatebního obřadu na matriku.

Zároveň sdělujeme, že rádi vyhovíme snoubencům, kteří chtějí uskutečnit svatební obřad a hostinu na stejném místě (tedy mimo budovu MěÚ), pokud termín sňatku bude řádně a včas rezervován.


Alternativní možností uzavření manželství je církevní sňatek, u kterého nemusí být přítomen přes MěÚ zajištěný oddávající a matrikářka. Obě formy uzavření manželství, tedy jak sňatek občanský, tak sňatek církevní (v některých případech má tento obřad, v závislosti na výběru oddávajícího, „civilní podobu“) „jsou rovnocenné a mají stejnou právní závaznost. 

Dagmar Volfová

vedoucí správního odboru MěÚ

Where to next on the city's website?

To the top