Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 23. September 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 25. September 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Náhradní rodinná péče

 

 

Základní informace k životní situaci:


 •  osvojení
 •  pěstounská péče
 •  pěstounská péče na přechodnou dobu
 •  poručenství
 •  svěřenectví


 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Manželé nebo jednotlivec, kteří/který se rozhodnou/rozhodne osvojit dítě nebo převzít dítě do pěstounské péče

 

Právní úprava:

 •  zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 •  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 

Způsob podání žádosti:

Osobní kontakt orgánu sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu žadatele

(při prvním kontaktu není třeba žádných dokladů)

 

 

Formuláře, doklady, poplatky:


 •  vyplněná žádost
 •  platný občanský průkaz
 •  oddací list, případně rozsudek o rozvodu manželství
 • potvrzení o výdělku, popř. daňové přiznání
 • zprávu o pověsti (od příslušného úřadu v místě bydliště)
 •  průkazová fotografie
 • řízení je bez poplatku

 

 

Lhůta k vyřízení:

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou předá kompletní spisovou dokumentaci žádosti o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči na Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem v Praze


 

Opravné prostředky:

Uplatňují se v případě nezařazení Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu

 

 

Další informace:

 

Sociální pracovník náhradní rodinné péče:

provede sociální šetření v rodině

provede pohovor s žadatelem/žadateli

vyžádá obsah rejstříku trestu

 • Krajský úřad žadatele/žadatelé pozve na psychologické posouzení. Současně jim je uložena povinnost zúčastnit se tzv. přípravy žadatelů. Po absolvování této přípravy obdrží žadatel/žadatelé rozhodnutí o zařazení  či nezařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu


 

Eva Kutinová - sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči

tel.: 315 739 930

e-mail: eva.kutinova@mestokralupy.cz


Mgr. Aneta Podhrázská - sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči

tel.: 315 739 941

e-mail: aneta.podhrazska@mestokralupy.cz

 

 

Obvod:

Celá spádová oblast obce s rozšířenou působností:

 Kralupy nad Vltavou, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín, Ledčice, Nelahozeves  (Hleďsebe, Lešany, Podhořany), Nová Ves (Miřejovice, Nové Ouholice, Staré Ouholice, Vepřek), Olovnice, Postřižín, Újezdec, Úžice (Červená Lhota, Kopeč, Netřeba), Veltrusy, Vojkovice (Bukol, Dědibaby, Křivousy), Všestudy (Dušníky), Zlončice, Zlosyň

 

Attachments:

osvojení.pdf [202,26 kB]
Poručenství.pdf [141,96 kB]
svěřenectví.pdf [232,36 kB]

Kam dál na webu města?

To the top