Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Náhradní rodinná péče

 

 

Základní informace k životní situaci:


 •  osvojení
 •  pěstounská péče
 •  pěstounská péče na přechodnou dobu
 •  poručenství
 •  svěřenectví


 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Manželé nebo jednotlivec, kteří/který se rozhodnou/rozhodne osvojit dítě nebo převzít dítě do pěstounské péče

 

Právní úprava:

 •  zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 •  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 

Způsob podání žádosti:

Osobní kontakt orgánu sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu žadatele

(při prvním kontaktu není třeba žádných dokladů)

 

 

Formuláře, doklady, poplatky:


 •  vyplněná žádost
 •  platný občanský průkaz
 •  oddací list, případně rozsudek o rozvodu manželství
 • potvrzení o výdělku, popř. daňové přiznání
 • zprávu o pověsti (od příslušného úřadu v místě bydliště)
 •  průkazová fotografie
 • řízení je bez poplatku

 

 

Lhůta k vyřízení:

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou předá kompletní spisovou dokumentaci žádosti o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči na Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem v Praze


 

Opravné prostředky:

Uplatňují se v případě nezařazení Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu

 

 

Další informace:

 

Sociální pracovník náhradní rodinné péče:

provede sociální šetření v rodině

provede pohovor s žadatelem/žadateli

vyžádá obsah rejstříku trestu

 • Krajský úřad žadatele/žadatelé pozve na psychologické posouzení. Současně jim je uložena povinnost zúčastnit se tzv. přípravy žadatelů. Po absolvování této přípravy obdrží žadatel/žadatelé rozhodnutí o zařazení  či nezařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu


 

Eva Kutinová - sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči

tel.: 315 739 930

e-mail: eva.kutinova@mestokralupy.cz


Mgr. Aneta Podhrázská - sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči

tel.: 315 739 941

e-mail: aneta.podhrazska@mestokralupy.cz

 

 

Obvod:

Celá spádová oblast obce s rozšířenou působností:

 Kralupy nad Vltavou, Dřínov, Hostín u Vojkovic, Chvatěruby, Kozomín, Ledčice, Nelahozeves  (Hleďsebe, Lešany, Podhořany), Nová Ves (Miřejovice, Nové Ouholice, Staré Ouholice, Vepřek), Olovnice, Postřižín, Újezdec, Úžice (Červená Lhota, Kopeč, Netřeba), Veltrusy, Vojkovice (Bukol, Dědibaby, Křivousy), Všestudy (Dušníky), Zlončice, Zlosyň

 

Where to next on the city's website?

To the top