Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 23. September 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 25. September 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Zveřejnění informací o kontrolní činnosti za období roku 2017 - útvar interního auditu


Zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve zkráceném rozsahu za rok 2017.


V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, Město Kralupy nad Vltavou zveřejňuje následující obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2017.


Kontrolní orgán: Město Kralupy nad Vltavou, útvar interního auditu


V roce 2017 prováděl útvar interního auditu kontrolní činnost dle schváleného plánu kontrol pro daný rok a současně plně v souladu s platnou legislativou poskytoval i konzultační činnost. Celkem bylo útvarem interního auditu v průběhu roku 2017 vykonáno 17 kontrol a auditů. Z toho byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě v 13 příspěvkových organizacích města, 1 veřejnosprávní kontrola na místě u příjemce dotací města (celkem zkontrolovány 4 dotace) a 3 interní audity na městském úřadě. Předmětem kontrol bylo hospodaření příspěvkových organizací, správnost, úplnost, srozumitelnost, přehlednost účetních záznamů v návaznosti na dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dále předmětem veřejnosprávních kontrol byl stav správy majetku, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby a hospodaření s fondy a udělovanými příspěvky, nastavení vnitřního kontrolního systému na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, prověření čerpání finančních prostředků z rozpočtu města.


Nejčastější a nejzávažnější pochybení, výsledky kontrol: nedostatky v oblasti účtování bez vlivu na hospodářský výsledek nebo na účelnost vynaložených prostředků, porušení ustanovení § 29 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů týkající se tvorby fondů, nedostatky v oblasti účtování a evidence majetku, nastavení vnitřního kontrolního systému nebylo v souladu se zákonem o finanční kontrole, porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.


Kam dál na webu města?

To the top