Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 22. September 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 25. September 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Občanské průkazy

Obsah stránky se připravuje, informace nemusí být kompletní.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dovršil věk 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.


Objednejte se

Před návštěvou této agendy se můžete objednat v našem rezervačním systému.


Fotografie

Fotografie se od 1. 1. 2012 nepředkládá. Je pořízena přímo na příslušném pracovišti.

Občanské průkazy pro děti

Při žádosti pro občana mladšího 15 let je zákonný zástupce povinen předložit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.


První občanský průkaz - patnáctiletí

Žádost je možné podat až po dovršení 15 let, nejdříve v den narozenin, nejpozději do 30 dnů poté.

Jedná-li se o vydání prvního občanského průkazu je nutné předložit rodný list, případně další doklady, osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu.

V případě důvodných pochybností může být vyžadován ještě doklad o státním občanství (platný cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství, který vystaví matrika příslušného Krajského úřadu). Na tuto skutečnost bude žadatel  upozorněn při podání žádosti o občanský průkaz - na místě, po posouzení dokladů.


Výměna před koncem platnosti

K vydání nového občanského průkazu je nutné předložit stávající občanský průkaz.


Výměna dokladu kvůli změně údajů

Žádost je povinné podat do 15 pracovních dnů od změny.

Žadatel předkládá potvrzení nebo doklad o změně a stávající občanský průkaz.

Jedná se zejména o tyto změny: rodinný stav, trvalý pobyt, změna jména, případně titulu.


Ztráta občanského průkazu

-


Platnost občanského průkazu

5 let - občan mladší 15 let

10 let - občan starší 15 let


Občanství a státní příslušnost

Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.


Další informace

Veškeré zde uvedené informace jsou obecného charakteru, konkrétní situaci vždy posoudí oprávněný úředník na místě a občanský průkaz bude vystaven pouze po předložení všech požadovaných dokumentů.

Pro případy se složitějšími okolnostmi je tento výčet jen základní - v těchto situacích doporučujeme se s příslušným pracovištěm, před jeho návštěvou, telefonicky spojit a požádat po sdělení situace o přesnější informace.

Kam dál na webu města?

To the top