Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Thursday 28. September 2023
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Friday 29. September 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Rybářství


Ve správním obvodu MěÚ Kralupy nad Vltavou se o většinu věcí spojených s rybařením, výkonem rybářského práva a péčí o rybářské revíry stará Český rybářský svaz – Místní organizace (MO) Kralupy nad Vltavou, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 886.  


Místní organizace obhospodařuje tyto revíry:
Vltava 2 – jedná se o úsek Vltavy od jezu ve Vraňanech k jezu v Dolanech u Prahy.
Vltava 2 A – revír tvoří nádrže v povodí Vltavy 2 a to 4 tůně v k.ú. Dolany u Prahy, 6 tůní v k.ú. Kralupy nad Vltavou, 3 tůně v k.ú. Dušníky nad Vltavou a v k.ú. Všestudy, 4 tůně v k.ú. Staré Ouholice a Zámecká strouha ve Veltruském Parku.
Vltava 2 B – revír tvoří bývalá pískovna Vojkovice.
Vltava 2 M – jedná se o rybníky v povodí Vltavy 2, a to 3 rybníky v Zeměchách, 1 rybník v Minicích u Kralup nad Vltavou a návesní rybník v Kozomíně.
Pro poměření ,,sil, šikovnosti a štěstí“ pořádá MO již tradičně jarní závody v rybaření. Závody se konají jak pro dospělé, tak pro děti, obvykle v průběhu měsíce května.


Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb?

Děti, které s touto aktivitou teprve začínají, mohou navštěvovat rybářský kroužek MO Kralupy n/Vlt. s názvem ,,Okoun“. Většinu akcí mohou děti provádět na chatě MO, která je v lokalitě ,,Na Strachově“, kousek od řeky Vltavy. Vedoucím kroužku je pan František Sedlák, se kterým je možné se spojit na tel. čísle 721 366 191.


Zájemci o členství v ČRS a o lov ryb musí splnit následující podmínky:

1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz). MO ČRS Kralupy n/Vlt. najdete na adrese Přemyslova 866, tel. číslo 315 725 560, 315 721 406. 
2. Podat u příslušné MO ČRS přihlášku za člena. 

3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS. Tento test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. 


Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

a) Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek. Členské příspěvky na rok 2013 jsou pro dospělé 400,- Kč, mládež od 16 do 18 let 200,- Kč a děti do 15 let 100,- Kč.

b) Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na základě tohoto osvědčení příslušný úřad (v jehož správním obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá po předložení občanského průkazu, vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku rybářský lístek. K vydání není potřeba dokládat fotografii. 


Ceny za rybářský lístek pro dospělé - s dobou platnosti:

10 let 500,- Kč
3 let 200,- Kč

1 roku 100,- Kč


Ceny za rybářský lístek pro děti do 15 ti let - s dobou platnosti:
3 let 100,- Kč
1 roku 50,- Kč
   
Osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek se souhlasem zákonného zástupce.
Studenti českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářští hospodáři a osoby ustanovené rybářskou stráží mají poplatek za vydání rybářského lístku v poloviční výši.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u příslušné MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.


TABULKY TABULKY TABULKY TABULKY TABULKY TABULKY TABULKY TABULKY

Mimopstruhové povolenky - územní Pstruhové povolenky - územní  
Číslo povolenky Název povolenky Cena v Kč Číslo povolenky Název povolenky Cena v Kč
10 Celoroční územní 1.200 20 Celoroční územní 1.200
16 Místní - jen na revír MO 850 26 Místní - jen na revír MO 850
11 Měsíční 850 21 Měsíční 850
12 14-ti denní 600 X
13 7-mi denní 450 23 7-mi denní 450
01 Jednodenní 250 X
14 Mládež 16-18 let, ZTP, studenti, důchodci nad 70 let 850 24 Mládež 16-18 let, ZTP, studenti, důchodci nad 70 let 850
15 Děti do 15-ti let 400 25 Děti do 15-ti let 400
17 Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO 27 Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO
18 Na revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO 28 Ne revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO
19 Pro členy sam. hospodařících MO na jednotlivé sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence 29 Pro členy sam. hospodařících MO na jednotlivé sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence
90 Dodatková na hlavní tok Vltavy a Labe Pouze k povolence vydané MO 50 X
 
      Mimopstruhové povolenky - celosvazové Pstruhové povolenky - celosvazové
Číslo povolenky Název povolenky Cena v Kč Číslo povolenky Název povolenky Cena v Kč
30 Celoroční - dospělí 2.000 40 Celoroční - dospělí 2.100
31 Mládež 16-18, ZTP 1.350 41 Mládež 16-18, ZTP 1.400
35 Děti do 15-ti let 650 45 Děti do 15-ti let 700
    Mimopstruhové povolenky-celorepublikové Pstruhové povolenky-celorepublik.
Číslo povolenky Název povolenky Cena v Kč Číslo povolenky Název povolenky Cena v Kč
70 Celoroční - dospělí 2.900 80 Celoroční - dospělí 3.200
     
     
     
U nečlenských (dříve nazývané cizinecké) povolenek děti do 16-ti let hradí 50 % z uvedené ceny.
Jen pro připomenutí:
• Rybářský lístek je osoba provádějící lov v rybářském revíru povinna mít u sebe (§ 13 odst. 7 zák. č. 99/2004 Sb.).
• Rybářské lístky vydává obec s rozšířenou působností příslušná podle místa bydliště žadatele (§ 13 odst. 8 zák. č. 99/2004 Sb.).
• Rybářský lístek lze vydat pouze tehdy, prokáže-li se žadatel (vyhláška nerozlišuje, zda jde o tuzemce nebo o cizince) dřívějším rybářským lístkem (§ 10 odst. 6 vyhl. 197/2004 Sb.) nebo osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (§ 10 odst. 3 a 4 vyhl. č. 197/2004 Sb.). Cizinci se pro vydání rybářského lístku uznává i platní rybářský lístek nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem (§ 10 odst. 7 vyhl. 197/2004 Sb.).
• Osvědčení o získané kvalifikaci mohou na základě pověření MZe ČR (č.j. 12682-4/2010-16230 ze dne 8.4.2011) vydávat všechny místní organizace ČRS, vzor osvědčení je v příloze č.6 vyhlášky č.197/2004 Sb. odd. II..
Milan Baráth, rybářství

Kam dál na webu města?

To the top