Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Saturday, June 15, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
CLOSED
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
CLOSED
Centrální spisovna (archiv):
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže:
CLOSED
Next day: Monday, June 17, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Péče o zeleň ve městě

Odbor životního prostředí zajišťuje rovněž péči o zeleň v intravilánu našeho města. Standardní údržbu zeleně, která spočívá v sekání trávníků, ošetřování keřů, živých plotů a výhrab listí zajišťují firmy na základě výběrového řízení. 

Kromě toho existuje v majetku Města Kralupy nad Vltavou ještě zeleň, která není zařazená do pasportů a údržba se zde provádí jednorázově na základě aktuálních potřeb. Příjemnou prací jsou pro nás výsadby a dosadby zeleně, ať se jedná o stromy, keře, živé ploty nebo květiny. 

Provádíme rovněž obnovu nebo zakládání celých nových lokalit zeleně. V letošním roce bude probíhat realizace zbývajících částí ochranného pásu zeleně na Strachově. Výsadbou těchto částí s názvy PODZIM, ZIMA a SOLITERNÍ SKUPINY bude dokončen celý projekt „Krajinářské úpravy Strachov – nové ochranné pásmo zeleně“, jehož autorem je Prof. Ing. Jiří Mareček, CSc. Na realizaci tohoto projektu bude Město Kralupy nad Vltavou čerpat dotaci ze SFŽP. Další významnou akcí je obnova zeleně na náměstí J. Seiferta v Lobečku.         V roce 2013 jsme zajišťovali zpracování projektové dokumentace, kterou bude zpracovávat Arch. Ing. Iveta Merunková z ČZU v Praze Suchdole. Projekt bude řešit obnovu parku komplexně (zeleň, komunikace, stavební konstrukce, odpočinkové plochy). Odbor ŽP zajišťoval v roce 2013 rovněž obnovu zeleně kolem pomníku padlých v Zeměchách, aby zde bylo vytvořeno důstojné pietní místo a zároveň upraveno centrum Zeměch. Na podzim roku 2013 došlo k obnově ovocného sadu „višňovka“ pod obřadní síní u kralupského hřbitova. Budeme tak pokračovat v revitalizaci celé této lokality od ulice Hybešova po obřadní síň. Ta začala výsadbou aleje kolem nově vybudovaného chodníku pod budoucím třešňovým sadem. Okolní plochy postupně upravujeme tak, aby zde vzniklo příjemné procházkové místo. 

Dalšími akcemi, které můžeme zmínit, jsou dosadby živých plotů (v ul. 28. října, ve Sládkově parku, před ZŠ Klapálka, v ul. Jana Palacha, v ul. Chelčického, v ul. Přemyslova před bytovými domy) a dosadby stromů. Byla provedena obnova stromořadí mezi penziony pro seniory. Přestárlé nebezpečné topoly byly nahrazeny řadou malokorunných lip, které se stanou dominantou tohoto místa. Při péči o zeleň musíme brát ohled na klimatické podmínky, které jsou v mnoha případech nepředvídatelné, stejně jako chování některých neukázněných občanů. Naštěstí je většina těch, kteří umí vnímat krásy přírody a váží si toho, že je v našem městě zeleně hodně. 

Snažíme se o to, aby byly Kralupy nad Vltavou díky upravené zeleni krásné a děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají.

Ing. Iveta Nezbedová, správa městské zeleně

Where to next on the city's website?

To the top