More pages:

Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Friday 4. prosince 2020
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 7. prosince 2020
Městský úřad:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
12:00 - 17:00
Garáže:
ZAVŘENO

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Ochrana přírody


Člověk od nepaměti žije ve větší či menší rovnováze s přírodou. Ne jinak tomu je i v urbanizované krajině, ve které se naše město a území spadající do jeho působnosti nachází. Naší snahou je především udržet přírodu na blízku, aby přispívala ke kvalitě života občanů.

 Například zeleň ve městě významně ovlivňuje zdraví a životní prostředí obyvatel. Parky, zahrady, stromy a další ozeleněné plochy mají bezpochyby nezaměnitelný ekologický a estetický význam. Zlepšují kvalitu ovzduší, poskytují stín v horkých dnech a jsou útočištěm mnoha živočichů.

Často však musíme hledat kompromisy mezi zájmy přírody a obyvatel města. Takové střety zájmů jsou nejvíce patrné na problematice stromů a jejich kácení ve městě. Jelikož je strom živý organismus, který během svého života roste a vyvíjí se, podléhá i on procesu stárnutí. To má své pozitivní avšak i negativní následky. Čím větší je strom, tím více osvěžuje vzduch, poskytuje větší stín a je na něj krásný pohled. Takový strom je ale ve městě vystaven mnoha negativním faktorům jako je například omezený prostor pro růst, narušení kořenového systému překrytím neprodyšným povrchem či opravami komunikací a v neposlední řadě i poškozování vandaly.

Strom ve špatném zdravotním stavu je napadán chorobami, celkově chřadne a stává se tak hrozbou. Denně kolem nich prochází stovky obyvatel, včetně dětí, projíždí automobily či se nacházejí v blízkosti nemovitostí, a pokud by zde hrozila újma na zdraví, životě či majetku občanů, nelze v takovém případě dlouho váhat. Abychom zamezily zhoršování zdravotního stavu stromů, jsou jejich koruny šetrně ořezávány, avšak v některých případech je nutné strom pokácet. Za pokácené stromy jsou vysazovány nové, aby nedocházelo k postupnému vymizení zeleně.

I stromy jsou ale chráněny zákonem a tak nelze pokácet jakýkoliv strom bez povolení, což řeší § 8 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění, ve smyslu vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v aktuálním znění.

Ing. Veronika Zemanová, ochrana přírody

Kam dál na webu města?

To the top