More pages:

Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Thursday 3. prosince 2020
Městský úřad:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Friday 4. prosince 2020
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Domácí násilí


Základní informace k životní situaci

 

Opakované násilí fyzické, psychické, ekonomické a sexuální povahy či kombinace těchto forem mezi osobami, které spolu žijí v jednom bytě a to v rodinném, partnerském či obdobném vztahu. K těmto projevům dochází opakovaně a intenzita se zvyšuje


Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Osoba, na které je násilí pácháno

Každý, kdo je o situaci informován


Další účastníci, kteří jsou přizváni k řešení situace

 

Nezletilé děti

Rodinní příslušníci

Školská zařízení

Zdravotnická zařízení

Neziskové organizace zaměřující se na pomoc obětem domácího násilí, na které se osoba, na které je násilí pácháno, obrátí, např.:

- Bílý kruh bezpečí:    www.bkb.cz

- Občanské poradny: www.obcanskeporadny.cz

- a další, např. www.domacinasili.cz

 

Právní úprava, podle které se postupuje


Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilí, ve znění pozdějších předpisů


Kam se obrátit

 

  1. podat trestní oznámení na policii či státním zastupitelství

    (trestní oznámení lze podat písemně nebo ústně a policie je povinna vždy ho přijmout)


Policie může násilníka vykázat na 10 dní ze společně obývaného bytu nebo domu

S obětí se v této době zkontaktuje Intervenční centrum a v případě, že ve společném obydlí žijí nezletilé děti, také orgán sociálně-právní ochrany dětí

Oběť má možnost podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo vykázání prodlouženo až na dobu jednoho měsíce

O návrhu na předběžné opatření musí soud rozhodnout do 48 hodin

 

2.

pokud došlo ke zranění, vyhledat lékaře

(lékařská zpráva by měla obsahovat: kdo zranění způsobil a detailní zprávu o zdravotním stavu napadeného)

 

3.

pokud domácímu násilí byly přítomny děti, oznámit toto neprodleně orgánu sociálně-právní ochrany dětí

(poskytnutí sociálně-právního poradenství)  

Intervenční centrum Respondeo

Pobočka:

náměstí Přemyslovců 14/11

288 02 Nymburk

 

Respondeo, z.s.

člen Asociace občanských poraden

tel./fax: 325 511 148

www.respondeo.cz

www.facebook.com/respondeo


  


 Rozhodnete-li se řešit situaci odchodem z domova:

1)      promyslete nejvhodnější dobu k odchodu

2)      možnosti dalšího bydlení

3)      finanční prostředky

 

Vezměte s sebou

1)      občanský průkaz

2)      pas

3)      rodný list (rodné listy)

4)      oddací list

5)      kartičky zdravotní pojišťovny

6)      důležité lékařské zprávy

7)      doklady (banka, nájemní smlouva apod.)

 

Dále nezapomeňte:

8)      základní ošacení

9)      finanční prostředky

10)  léky

11)  klíče

12)  telefon

Kam dál na webu města?

To the top