Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 25, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 26, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Domácí násilí


Základní informace k životní situaci

 

Opakované násilí fyzické, psychické, ekonomické a sexuální povahy či kombinace těchto forem mezi osobami, které spolu žijí v jednom bytě a to v rodinném, partnerském či obdobném vztahu. K těmto projevům dochází opakovaně a intenzita se zvyšuje


Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Osoba, na které je násilí pácháno

Každý, kdo je o situaci informován


Další účastníci, kteří jsou přizváni k řešení situace

 

Nezletilé děti

Rodinní příslušníci

Školská zařízení

Zdravotnická zařízení

Neziskové organizace zaměřující se na pomoc obětem domácího násilí, na které se osoba, na které je násilí pácháno, obrátí, např.:

- Bílý kruh bezpečí:    www.bkb.cz

- Občanské poradny: www.obcanskeporadny.cz

- a další, např. www.domacinasili.cz

 

Právní úprava, podle které se postupuje


Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilí, ve znění pozdějších předpisů


Kam se obrátit

 

 1. podat trestní oznámení na policii či státním zastupitelství

  (trestní oznámení lze podat písemně nebo ústně a policie je povinna vždy ho přijmout)


Policie může násilníka vykázat na 10 dní ze společně obývaného bytu nebo domu

S obětí se v této době zkontaktuje Intervenční centrum a v případě, že ve společném obydlí žijí nezletilé děti, také orgán sociálně-právní ochrany dětí

Oběť má možnost podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo vykázání prodlouženo až na dobu jednoho měsíce

O návrhu na předběžné opatření musí soud rozhodnout do 48 hodin

 

2.

pokud došlo ke zranění, vyhledat lékaře

(lékařská zpráva by měla obsahovat: kdo zranění způsobil a detailní zprávu o zdravotním stavu napadeného)

 

3.

pokud domácímu násilí byly přítomny děti, oznámit toto neprodleně orgánu sociálně-právní ochrany dětí

(poskytnutí sociálně-právního poradenství)  

Intervenční centrum Respondeo

Pobočka:

náměstí Přemyslovců 14/11

288 02 Nymburk

                                                                       Aktuální leták viz níže v přílohách.

Respondeo, z.s.

člen Asociace občanských poraden

tel./fax: 325 511 148

www.respondeo.cz

www.facebook.com/respondeo


  


 Rozhodnete-li se řešit situaci odchodem z domova:


 1.           promyslete nejvhodnější dobu k odchodu
 2.       možnosti dalšího bydlení
 3.       finanční prostředky

 

Vezměte s sebou

 1.       občanský průkaz
 2.          pas
 3.          rodný list (rodné listy)
 4.          oddací list
 5.          kartičky zdravotní pojišťovny
 6.          důležité lékařské zprávy
 7.          doklady (banka, nájemní smlouva apod.)

 

Dále nezapomeňte:

 1.          základní ošacení
 2.          finanční prostředky
 3.        léky
 4.        klíče
 5.        telefon

Where to next on the city's website?

To the top