More pages:

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Thursday 1. října 2020
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30
Příští úřední den: Friday 2. října 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 12:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

2019

Attachments:

Soubor PDFKopie spisového materiálu MUKV-S 18544/2019.pdf[23,28 kB]
Soubor PDFSdělení data kolaudace stavby v k.ú. Zlončice.pdf[52,07 kB]
Soubor PDFInformace ohledně nálezové databáze ochrany přírody.pdf[35,62 kB]
Soubor PDFInformace, zda bylo Město Kralupy nad Vltavou ke dni 09.05.2008 akcionářem Středočeská Plynárenská a.s..pdf[21,50 kB]
Soubor PDFSrovnání nákladů na odpadové hospodářství a veřejně prospěšné služby.pdf[362,95 kB]
Soubor PDFInformace ohledně aktivních správců techn. infrastruktury na území ORP Kralupy n/Vlt..pdf[34,03 kB]
Soubor PDFRozhodnutí na stavbu"Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu, I.etapa"-datum nabytí pr. moci.pdf[31,85 kB]
Soubor PDFCelkové mzdové náklady na pracovníka státní památkové péče za rok 2018.pdf[185,67 kB]
Soubor PDFKopie listin, týkajících se vybraných bytových projektů - územní rozhodnutí, stavební povolení.pdf[41,88 kB]
Soubor PDFZkolaudování staveb bez kolaudace stavby vedlejší či veřejné infrastruktury za posledních 5 let.pdf[43,75 kB]
Soubor PDFObchvat Kralupy nad Vltavou vč.mostu, jako součást aglomer. okruhu, 1. etapa - rozhodnutí.pdf[51,32 kB]
Soubor PDFČlenové rady města Kralupy n/Vlt. v průběhu volebních období 1990-2002.pdf[74,36 kB]
Soubor PDFPodané nabídky ve věcech VZ - Domistav CZ a.s., Domistav HK s.r.o..pdf[165,54 kB]
Soubor PDFPřijímání podnětů dle par.17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.pdf[49,73 kB]
Soubor PDFObčanská sdružení na ochranu přírody a krajiny - informovanost o zahajovaných správ. říz..pdf[45,46 kB]
Soubor PDFKolaudační rozhodnutí k provozu DC Tesco-Postřižín.pdf[39,18 kB]
Soubor PDFPřístavba nad jídelnou ZŠ Komenského nám. Kralupy nad Vltavou.pdf[95,80 kB]
Soubor PDFPočet přestupků v roce 2018, průměrná sankce, celkový příjem obce z rozhodnutí.pdf[39,75 kB]
Soubor PDFSmlouvy o nabytí pozemků.pdf[352,04 kB]
Soubor PDFRozdělovací objekt MVN Kozomín.pdf[75,14 kB]
Soubor PDFKopie rozhodnutí, závazná stanoviska od 01.01.2002 do dnes k záměrům těžby štěrkopís..pdf[357,95 kB]
Soubor PDFZávazné stanovisko pro záměr Objekt D8.7 v katastrálním území Úžice a Chvatěruby.pdf[35,32 kB]
Soubor PDFPočet přestupků vedených u MěÚ.pdf[30,80 kB]
Soubor PDFEvidence městského mobiliáře, pasport zeleně.pdf[34,46 kB]
Soubor PDFDokumenty k Obchvatu Kralupy nad Vltavou včetně mostu.pdf[31,97 kB]
Soubor PDFKopie spisového materiálu OKTAJ-PŘ-258/18.pdf[20,80 kB]
Soubor PDFSmluvní dokumentace k silničním úsekovým měřičům rychlosti.pdf[19,25 kB]
Soubor PDFVýběrové řízení na provozovatele občerstvení v KaSS.pdf[35,33 kB]
Soubor PDFMetodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklam. sdělení.pdf[36,50 kB]
Soubor PDFPočet vyvlastňovacích řízení od 01.01.2014 do 31.12.2018.pdf[33,34 kB]
Soubor PDFStanovisko pro záměr Objekt D8.7 v katastrálním území Úžice a Chvatěruby.pdf[30,86 kB]
Soubor PDFOprávněnost přístupu odpovědné osoby k osobním údajům v registru obyvatel.pdf[29,09 kB]
Soubor PDFPoskytnutí rozhodnutí o přestupku pokousání psem.pdf[43,82 kB]
Soubor PDFZávazné stanovisko pro záměr Objekt D8.7 v katastrálním území Úžice a Chvatěruby.pdf[385,17 kB]
Soubor PDFInvestiční plány na rok 2019.pdf[74,05 kB]
Soubor PDFPočet měření rychlosti předaných na MěÚ Kralupy, příjmy z pokut, pronájem 2017, 2018.pdf[122,88 kB]
Soubor PDFVyužití služeb moderátora Petra Vojnara.pdf[207,22 kB]

Kam dál na webu města?

To the top