Dnes je pátek 7. srpna 2020.Svátek má Lada.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Odbor výstavby a územního plánování

Co zde můžete zařídit

  • územní rozhodnutí, 
  • územní souhlas, 
  • stavební povolení, 
  • ohlášení nové stavby, nástavby, přístavby, stavební úpravy, 
  • změny stavby před dokončením, 
  • souhlas s užíváním stavby,
  • kolaudační souhlas, 
  • podání žádosti o změnu územního plánu města. 


Vykonává působnost stavebního úřadu příslušného dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).


Úsek územního plánování a rozhodování

- pořizuje územní plán včetně jeho změn a regulační plán pro území obce,

- pořizuje územně plánovací podklady,

- pořizuje územní plán včetně jeho změn, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,

- pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,

- je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,

- je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,

- podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,

- vykonává další činnosti podle stavebního zákona tzn.

- poskytuje informace fyzickým a právnickým osobám o podmínkách budoucího využití pozemků a výstavby

- na základě podaných žádostí a oznámení provádí patřičná řízení a na základě jejich výsledků vydává příslušná rozhodnutí, souhlasy, sdělení, stanoviska a vyjádření


Úsek stavebního řádu

- poskytuje informace fyzickým a právnickým osobám ve věcech stavebního řádu zejména o povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb

- na základě podaných žádostí, oznámení a ohlášení pro různé druhy staveb stavební úřad vede příslušná řízení a na základě jejich výsledků vydává rozhodnutí, souhlasy, sdělení, potvrzení


Dále stavební úřad

- vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

- projednává přestupky a správní delikty na úseku územního plánování a stavebního řádu

- zpracovává příslušná statistická hlášení pro Český statistický úřad

- zajišťuje administrativně Program obnovy venkova v obvodu obce s rozšířenou působností