Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 18, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 19, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Veřejný opatrovník

Opatrovnictví:

forma přímého zastoupení opatrované osoby opatrovníkem na základě rozhodnutí soudu


Veřejné opatrovnictví je:

upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • opatrovníka jmenuje soud


Veřejný opatrovník:

  • není odpovědný za chování a jednání svého klienta (jak se okolí často mylně domnívá)
  •  pracuje s osobami nad 18 let věku, které byly soudně omezeny ve svéprávnostiNejčastější činnosti veřejného opatrovníka:

provádí sociální šetření u klienta

  • zajišťuje klientovi základní potřeby pro život
  •  zajišťuje klientovi sociální služby

  • vyřizuje klientovi potřebné doklady

  • je v přímém kontaktu s klienty (popř. s jejich rodinou či blízkými osobami)
  • vede spisovou dokumentaci o klientovi


Veřejný opatrovník:

poskytuje profesionální rady o výkonu opatrovnictví fyzickým osobám, které vykonávají opatrovníka svému blízkému.


Spolupracuje:

- se soudy

- se zdravotnickými zařízeními

- bankovními institucemi

- s městskými úřady

- s úřadem práce

- se správou sociálního zabezpečení

- s okresními soudy

- se zařízeními sociálních služeb

- apod.

Where to next on the city's website?

To the top