Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Wednesday 29. May 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Thursday 30. May 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Standardy OSPOD Kralupy nad Vltavou

Od 1.1.2015 orgány sociálně-právní ochrany dětí pracují podle standardů kvality sociálně-právní ochrany.

  Zákon vymezuje základní okruhy standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, kterými jsou:

  1) organizační a technicko-provozní standardy

  2) personální standardy

  3) postupy sociální práce s klienty

 

 • Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí jsou rozděleny celkem do 14 okruhů.


 • Standardy č. 1 až 3

 •    - zabývají se místní a časovou dostupností sociálně-právní ochrany dětí ve spádové oblasti

     - stanovují počet pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, který je definován v závislosti na počtu trvale hlášených dětí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

        (na jednoho zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany dětí připadá 800 dětí,

         přitom se přihlíží k předpokládané náročnosti sociální práce v regionu)

     - zabývají se materiálně-technickým zabezpečením orgánu sociálně-právní ochrany dětí


 • Standard č. 4

    - zabývá se personálním zabezpečením orgánu sociálně-právní ochrany dětí

       (jeden zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí pracují maximálně s 80 rodinami,

       jeden kurátor pro děti a mládež pracuje maximálně se 40 rodinami,

       jeden zaměstnanec pro náhradní rodinnou péči pracuje maximálně se 40 rodinami)


 • Standardy č. 5 a 6

   - týkají se přímo zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí

   (přijímáním, zaškolováním a profesním rozvojem)


 • Standard č. 7 až 9

   - definují principy a postupy práce s klientem

      (vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte apod.)

   -  zavádí pojem koordinátora případu

      (nese odpovědnost za poskytování sociálně-právní ochrany příslušnému dítěti)

   - kladou důraz na prevenci ohrožení a na práci s rodinou


 • Standardy č. 10 až 13

   - zaměřujíc se na:

      1) kontrolu v rámci sociálně-právní ochrany dětí

      2)  na vedení dokumentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí

      3) na vyřizování stížností apod.


 • Standard č. 14

     - zaměřen na návaznost sociálně-právní ochrany dětí na další sociální služby, které působí v regionu i mimo něj

Kam dál na webu města?

To the top