More pages:

Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Tuesday 26. ledna 2021
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Wednesday 27. ledna 2021
Městský úřad:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
12:00 - 17:00
Garáže:
ZAVŘENO

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Sociální kurátor

Sociální kurátor pro dospělé spolupracuje:

- s klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, tj:

1) s klienty, kteří byli propuštěni z ústavní nebo ochranné výchovy

2) s klienty propuštěnými z výkonu trestu

    (vykonává sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během

      vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu)

3) s klienty, jejichž způsob života může vést ke konfliktu ve společnosti

4) s klienty bez domova a bez přístřeší

5) s klienty se zadlužením

6) s klienty se závislostmi

 

S čím může sociální kurátor pomoci:

1)   s informacemi směřujícími k řešení nepříznivé sociální situace

     (zprostředkování ubytování, vyřízení osobních dokladů, pomoc s vyplněním formulářů)

2)    s informacemi o možnostech poskytování sociálních služeb

     (azylové domy)

3)  s informacemi o základních právech a povinnostech a poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   (pomáhá jednat s referenty jednotlivých odborů úřadu, s úřadem práce, jedná se zaměstnavatelem apod.)

4)   s informacemi o možnostech podpory členů rodiny

5)   zprostředkovává kontakt se společenským prostředím 

    (doprovázení či asistence při vyřizování záležitostí na úřadech apod.)

 

Spolupracuje:

- se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- s Vězeňskou službou České republiky

- s Probační a mediační službou České republiky


- s městskými úřady


- s úřadem práce


- se zdravotnickými zařízeními


- se správou sociálního zabezpečení


- s okresními soudy apod.

Kam dál na webu města?

To the top