Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:

Opening hours

Dnes: Saturday 28. května 2022
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 30. května 2022
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Sociální kurátor


Sociální kurátor pro dospělé spolupracuje:

      S klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, tj:

·      s klienty, kteří byli propuštěni z ústavní nebo ochranné výchovy

·       s klienty, kteří odcházejí z náhradní rodinné péče

·      s klienty propuštěnými z výkonu trestu (vykonává sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu)

·      s klienty, jejichž způsob života může vést ke konfliktu ve společnosti

·      s klienty bez domova a bez přístřeší

·      s klienty se zadlužením

         ·      s klienty se závislostmi

 

S čím může sociální kurátor pomoci:

·     s informacemi směřujícími k řešení nepříznivé sociální situace (zprostředkování ubytování,

     vyřízení  osobních dokladů, pomoc s vyplněním formulářů)

·     s informacemi o možnostech poskytování sociálních služeb (azylové domy)

·     s informacemi o základních právech a povinnostech a poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomáhá jednat s referenty jednotlivých odborů úřadu, s úřadem práce, jedná se zaměstnavatelem apod.)

·      s informacemi o možnostech podpory členů rodiny

·     zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (doprovázení či asistence při vyřizování záležitostí na úřadech apod.)

 

Spolupracuje:

·      se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

·      s Vězeňskou službou České republiky

·      s Probační a mediační službou České republiky

·      s městskými úřady

·      s úřadem práce

·      se zdravotnickými zařízeními

·      se správou sociálního zabezpečení

·      s okresními soudy apod.

 

Attachments:

Kam dál na webu města?

To the top