Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Saturday, June 15, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
CLOSED
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
CLOSED
Centrální spisovna (archiv):
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže:
CLOSED
Next day: Monday, June 17, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Sociální kuratela

Sociální kuratela pro děti a mládež:

Kurátor pro děti a mládež se zabývá výchovnými problémy a trestnou činností dětí

a mladistvých do 18 let.

 

Výchovné problémy:

·     poruchy chování

·     nerespektování rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu

·     záškoláctví

·     útěky z domova

·     užívání alkoholu nebo jiných návykových látek

·     trestná činnost


Kurátor pro děti a mládež se aktivně účastní:

·     trestních řízení

·     projednání přestupků

 

Výchovná opatření, která může při své práci prosazovat:

·     1. napomenutí

·     2. dohled

·     3. omezení (zákaz určitých činností)

·     4. povinnost využít odbornou poradenskou pomoc

·     5. diagnostický pobyt ve středisku výchovné péče

·     6. nařízení ústavní výchovy

 

Spolupracuje:

·     s dítětem či mladistvým

·     s rodinou nezletilého

·     s dalšími institucemi:

·     se školními zařízeními

·     se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

·     s Vězeňskou službou České republiky

·     s Probační a mediační službou České republiky s městskými úřady s úřadem práce

·     se zdravotnickými zařízeními

·     se střediskem výchovné péče

·     se zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

·     se soudy apod.

Where to next on the city's website?

To the top