Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Monday, July 22, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Tuesday, July 23, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Sociálně-právní ochrana dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD):

Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí se řídí zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

*

Poskytuje se bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

*

Poskytuje se všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního, etnického nebo sociálního původu

*

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí je součástí Odboru sociálních věcí, školství a kultury

Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.Sociálně-právní ochrana dětí je vymezena zákonem takto:

·         chrání práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

·         zaměřuje se na ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

·         působí/jeho činnost směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny

·         zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

 

Činnosti, které vykonává OSPOD, s týkají:

·       poradenské činnosti

- jedná s rodičem či jinou osobou odpovědnou za výchovu dětí

·       pohovoru s dítětem nebo mladistvým

·       výkonu funkce kolizního opatrovníka

     - účastní se soudních jednání, kde zastupuje dítě

·       výkonu funkce poručníka

     - rodiče plně nevykonávají svoji rodičovskou odpovědnost

·       vykonávání funkce sociální kurately pro děti a mládež

     - zabývá se poruchami chování dětí a mladistvých nebo jejich trestnou činností

·       ukládání či navrhování výchovných opatření

·       náhradní rodinná péče

     - vyřizování žádosti o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu.

·       návštěv dětí v ústavní výchově, v ochranné výchově, v náhradní rodinné péči, ve zdravotnickém zařízení apod.

·       sociálního šetření

·       výslechu dítěte

·       podávání návrhů, včetně návrhu na předběžné opatření

·       pořádání případové konference

·       spolupracuje s rodinou a dítětem, kde je podezření na fyzické či psychické týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte, domácí násilí

·       zabývá se sanací rodiny

- podporuje fungování a zachování rodin

 

 

 


Where to next on the city's website?

To the top