Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 19. April 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 22. April 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Sociálně-právní ochrana dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD):

činnost OSPOD je upravena zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrana dětí, ve znění pozdějších předpisů

- poskytuje se bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve

- poskytuje se všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního, etnického nebo sociálního původu


Orgán sociálně-právní ochrany dětí je součástí Odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou.


Sociálně-právní ochrana dětí je vymezena zákonem takto:

 • ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině


Činnosti, které vykonává OSPOD Kralupy nad Vltavou:

 • poradenská činnost
 • vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může uložit ve správním řízení:

napomenutí dítěte, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu,

dohled nad dítětem a provádět ho v součinnosti dalších institucí,

omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte,

povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud ji rodiče na doporučení OSPOD nevyužili, ačkoliv je pro dalších vývoj v rodině důležitá

 • podává k soudu návrhy:

 1. omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu
 2. nařízení ústavní výchovy, její prodloužení či zrušení
 3. svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
 4. nařízení výchovného opatření
 5. návrh na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně narušeny nebo ohroženy

 • zabezpečuje funkci kolizního opatrovníka v soudních řízení dotýkajících se práv dítěte:

 1. úprava výchovy a výživy
 2. určení styku s rodičem
 3. určení a popření otcovství
 4. zvýšení nebo snížení výživného
 5. změna příjmení
 6. schválení právního jednání
 7. zastupování v dědickém řízení apod.


Spolupracuje:

- s nezletilým

- s rodinou nezletilého

- s dalšími institucemi:

 • se školskými zařízeními
 • se zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • s Vězeňskou službou České republiky
 • s Probační a mediační službou České republiky
 • s městský úřady
 • s úřadem práce
 • se zdravotnickými zařízeními
 • se zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
 • s dětským krizovým centrem
 • se soudy
 • apod.Kam dál na webu města?

To the top