Dnes je pátek 7. srpna 2020.Svátek má Lada.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Prevence kriminality


Podstatou prevence kriminality jsou nerepresivní opatření, které předcházejí páchání kriminality. Podílejí se na ní státní, veřejnoprávní a soukromé subjekty.


Předmětem prevence kriminality je předcházení kriminality

Prevence kriminality je tedy určitým předcházením či ochranou


Formy prevence kriminality:

1. primární prevence

     - zahrnuje výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity

     - je zaměřena především na děti a mládež

2. sekundární prevence

     - zabývá se osobami nebo skupinami osob, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli

        nebo oběti trestné činnosti

       (osoby závislé na alkoholových i nealkoholových drogách, záškoláci, gambleři apod.)

3. terciální prevence

     - zabývá se kriminálně narušenými osobami


Systém prevence kriminality je členěn:

1. na republikovou úroveň (např.: aktivity Ministerstva vnitra ČR)

2. na krajskou úroveň (např. aktivity Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze)

3. na městskou úroveň (manažer prevence kriminality a Komise školská a prevence kriminality RM Kralup nad         Vltavou)


Městská úroveň prevence kriminality:

 1. koordinátor prevence kriminality a místní protidrogový koordinátor
 2. Komise školská a prevence kriminality RM
 3. vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektů v rámci prevence kriminality
 4. spolupráce s ostatními odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami v rámci zajištění projektů, které se týkají prevence kriminality
 5. spolupráce se státními i nestátními institucemi v oblasti prevence kriminality


  Městské projekty prevence kriminality lze rozdělit do těchto kategorií:

1) situační (mechanická) prevence

    - kamerový systém ve městě

2) sociální (intervenční, zásahová) prevence

    - budování dětských hřišť

    - aktivity volnočasových a dalších institucí, které se týkají prevence kriminality

 

Současný program prevence kriminality ve městě

Město Kralupy nad Vltavou v současné době:

 

1) Podporuje prevenci kriminality a protidrogovou prevenci na základních školách

    - základní školy si dle svých potřeb vytváří svůj minimální preventivní program - Program prevence kriminality

    - od Města dostávají na základě své žádosti příspěvek, který musí vyúčtovat do konce příslušného kalendářního roku

2) Podporuje programy, které ve městě zabezpečuje SEMIRAMIS, o.s. se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk 

    - poskytuje dva programy:


CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMU, Ptácká 162, Mladá Boleslav 

- realizuje ve městě terénní program, kdy jsou poskytovány sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Středočeského kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví

     - terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální

        situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Poskytují

- výměnný injekční program  testy na infekční choroby

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávají osobních záležitostí

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím / odkaz na zdravotnické a sociální služby, kontakt

   s úřady, zaměstnavateli apod.)

- základní sociální poradenství

- pomoc v krizi

- služby pro veřejnost (vzdělávací a osvětová činnost)


CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE, Ptácká 162, Mladá Boleslav

- vytváří program, který je určen pro děti od 6. tříd do 9. tříd

- program návazně prostupuje všemi třídami,

- spolupracuje s pedagogy na plánování nejvhodnějšího přístupu k jejich žákům

- ZŠ V. Havla v Kralupech nad Vltavou poskytuje tento program od nového roku již i v 5.třídě

- zahrnuje:

1) program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na návykové látky

2) program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl

3) program selektivní dlouhodobé primární prevence rizikového chování pro 2. stupeň ZŠ praktické


3) Spolupracuje s neziskovými organizacemi na území města a přispívá na jejich činnost

4) V rámci své dotační činnosti přispívá na činnost sportovních, kulturních a společenských organizací

5) Podporuje rozvoj volnočasových aktivit v Domě dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou (příspěvková organizace města)

6) Podporuje organizaci Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Střelka Kralupy nad Vltavou

7) Podporuje další organizace zabývající se volnočasovými aktivitami nebo poskytování služeb v oblasti prevence kriminality

  

 

Tísňová péče

Od podzimu 2010 město Kralupy nad Vltavou ve spolupráci se Sociálními službami města Kralupy nad Vltavou a občanským sdružením Život 90 Zruč nad Sázavou nabízí klientům sociálních služeb novou sociální službu a to tzv. Tísňovou péči.


Tísňová péče je službou pro seniory a zdravotně postižené občany, kterým nabízí

- nepřetržitou službu 24 hodin denně 7 dní v týdnu,

- k přivolání pomoci stačí pouhé stisknutí tlačítka,

- pro spojení není nutné zvedat sluchátko u telefonu,

- oboustranný hovor probíhá pomoci hlasitého telefonu,

- systém hlídá klienta i při pohybu v jeho vlastním bytě,

- systém hlídá byt v době nepřítomnosti klienta (ochrana proti zloději).


Informace podá: Miroslava Beritová - ředitelka PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou

                                                                   - tel.: 315 704 264

                                                                   - e-mal: miroslava.beritova@mestokralupy.cz

 

 

Koordinátor prevence kriminality a místní protidrogový koordinátor


Činnost:

 1. spolupracuje s krajským manažerem prevence kriminality a krajským protidrogovým koordinátorem
 2. spolupracuje s Komisí školskou a prevence kriminality RM Kralupy nad Vltavou
 3. v oblasti prevence kriminality spolupracuje se školami a školskými zařízeními, které jsou ve městě zřízeny
 4. v oblasti prevence kriminality spolupracuje se zájmovými, sportovními a kulturními institucemi, které pracují ve města
 5. spolupracuje s Policií ČR
 6. spolupracuje s Městskou policií Kralupy nad Vltavou
 7. spolupracuje se všemi odbory Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami v oblasti prevence kriminality
 8. spolupracuje s kurátorem pro děti a mládež
 9. spolupracuje se sociálním kurátorem
 10. spolupracuje s veřejným opatrovníkem
 11. předkládá návrhy na využití finančních prostředků k financování projektů prevence kriminality - preventivní opatření

    Stanislava Valterová
  - koordinátor prevence kriminality
    a protidrogový koordinátor
   tel. 315 739 867
   e-mail: stanislava.valterova@mestokralupy.cz