Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 23. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Náhradní rodinná péče

 

Typy náhradní rodinné péče:

 * pěstounská péče

 * pěstounská péče na přechodnou dobu

 * poručenství

 * svěření do péče jiné osoby

                   

 

Pěstounská péče

 - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte  vykonávat přiměřeně práva a povinnosti rodičů

      - práva a povinnosti pěstounské péče jsou upraveny § 47 a  odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí

     -   pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte (může být i zrušena rozhodnutím  soudu z důležitých důvodů nebo na žádost pěstouna)

    - s pěstouny je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče a pěstouni jsou zabezpečeni dávkami pěstounské péče

        

Pěstounská péče na přechodnou dobu

 • soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské rodiny na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochrany dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu
 • pěstounská péče může trvat nejdéle jeden rok
 • s pěstounem je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče
 • nahrazuje ústavní výchovu

       

Dávky pěstounské péče

 • zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje dávky pěstounské péče, na které má nárok pěstoun, osoba, které bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče, poručník, který o dítě osobně pečuje a pěstouna na přechodnou dobu
 • vyplácí je úřad práce
 • typy dávek:

         * příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

         * odměna pěstouna 

         * příspěvek při převzetí dítěte (jednorázová dávka)

         * příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (jednorázová dávka)

         * příspěvek při pěstounské péči (dávka náleží při poskytování nezprostředkované pěstounské péči - pečuje osoba příbuzná nebo blízká)


       Dohoda o výkonu pěstounské péče

 účelem dohody o výkonu pěstounské péče je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Těmto osobám je poskytováno poradenství a pomoc při řešení problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

 

Poručenství

 • soudem ustanovený poručník o dítě pečuje osobně a naplňuje všechny složky rodičovské zodpovědnosti
 • jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče a pokud nebyl takto nikdo doporučen, má soud ustanovit poručníkem někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobou, nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí

 • poručník odpovídá soudu za řádné plnění funkce poručníka a podléhá jeho pravidelnému dozoru

      

       Svěření dítěte do péče jiné osoby

 • soud může svěřit dítě do osobní péče jiného člověka, kterého zákon nazývá "pečující osoba"

 • k rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby dochází tehdy, jestliže o dítě nemůže pečovat žádný z rodičů ani poručník

 • svěření dítěte do osobní péče pečující osoby nenahrazuje pěstounskou péči, předpěstounskou péči a ani péči, která musí předcházet osvojení

 • při rozhodování o svěření dítěte do péče jiné osoby soud upřednostní osobu příbuznou nebo dítěti blízkou před jinou osobou, ledaže by to nebylo v souladu se zájmy dítěte

 • práva a povinnosti vymezí soud v rozhodnutí o svěření dítěte do péče (jinak platí přeměřeně ustanovení o pěstounství)
 • vyživovací povinnost zůstává rodičům a soud jim uloží povinnost platit výživné k rukám pečující osoby

    

Kam dál na webu města?

To the top