Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Thursday 30. May 2024
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Friday 31. May 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Kolizní opatrovníkZákladní informace 

Soud ustanovuje kolizním opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí vždy, kdy projednává úpravu práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti, tj.

- návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti

- návrh na snížení či zvýšení výživného k nezletilému dítěti

- návrh na úpravu styku s dítětem

- návrh na nezrušitelné osvojení manželem matky

- schválení právního jednání apod.


Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí

1) hájí zájmy dětí ve shora uvedených soudních řízení

2) jedná s rodiči či jinými osobami odpovědnými za dítě

3) navštěvuje dítě v místě jeho bydliště

4) může být v kontaktu s lékařem či školou dítěte

  


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

§ 892

 ..3) Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo

       mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

 

Kam dál na webu města?

To the top