Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 25, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 26, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Odbor kanceláře starosty

Činnost odboru: 

1) Sekretariát starosty a místostarostů města

 • komplexně zabezpečuje administrativní práce, rozděluje, eviduje a vyřizuje poštu pro kancelář starosty, místostarosty a  kolektivní orgány města; 
 • koordinačně zabezpečuje zadané administrativní práce pro členy RM, ZM, členy komisí  a výborů;
 • samostatně sjednává schůzky a vede denní program ST a MST;
 • vyhotovuje zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města;
 • vede oddělenou zvláštní evidenci dosud nesplněných usnesení zastupitelstva města, kterou předkládá (zejména před jednáním zastupitelstva města) starostovi a tajemníkovi MěÚ; 
 • kontroluje formální správnost a soulad dokumentů určených k podpisu statutárními orgány s vnitřními předpisy.


2) Tiskový mluvčí

 • spolupracuje s redakční radou měsíčníku Zpravodaj;
 • vedení městských webotvých portálů a sociálních sítí;

 • sběr informací z MěÚ a městských organizací, příprava tiskových zpráv, koordinace spolupráce s Kralupy TV. 


3) Krizové řízení města 

• podřízen starostovi města
• zajišťuje zejména:
- připravenost města na krizové situace a na činnost k jejich řešení 
- přípravu záchranných a likvidačních prací pro případ mimořádné události
- přípravu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
- opatření a přípravy v oblasti obrany státu
- opatření dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v rozsahu stanoveném statutárním orgánem 

- další výkon činností a působností daných zákony o krizovém řízení, o integrovaném záchranném systému, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o zajišťování obrany, o prevenci závažných havárií, na úseku ochrany před povodněmi a souvisejícími vyhláškami a právními předpisy 

• dále plní:
- úkoly spojené s výkonem funkce tajemníka bezpečnostní rady města
- úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele u městského úřadu

- řídí práci správce zvláštních staveb civilní ochrany v majetku města a skladníka materiálu civilní ochrany


4) Kultura, média, marketing

 • Kralupský Zpravodaj; 
 • městské publikace - informační průvodce, letáky;
 • prezentace městských akcí - představení nových projektů (pozvánky, projekční technika, podkladové materiály);
 • spolupráce s městskými organizacemi na veřejných akcích (Dny Kralup, Seifertovy Kralupy, Městský ples, Slavnosti adventu).


5) Městské granty


6) Zahraniční spolupráce


7) Podpora jednotek SDH obcíWhere to next on the city's website?

To the top