Dnes je pátek 7. srpna 2020.Svátek má Lada.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Odbor kanceláře starosty

Činnost odboru: 

1) Sekretariát starosty a místostarostů města

 • komplexně zabezpečuje administrativní práce, rozděluje, eviduje a vyřizuje poštu pro kancelář starosty, místostarosty a  kolektivní orgány města; 
 • koordinačně zabezpečuje zadané administrativní práce pro členy RM, ZM, členy komisí  a výborů;
 • samostatně sjednává schůzky a vede denní program ST a MST;
 • vyhotovuje zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města;
 • vede oddělenou zvláštní evidenci dosud nesplněných usnesení zastupitelstva města, kterou předkládá (zejména před jednáním zastupitelstva města) starostovi a tajemníkovi MěÚ; 
 • kontroluje formální správnost a soulad dokumentů určených k podpisu statutárními orgány s vnitřními předpisy.


2) Tiskový mluvčí

 • spolupracuje s redakční radou měsíčníku Zpravodaj;
 • vedení městských webotvých portálů a sociálních sítí;

 • sběr informací z MěÚ a městských organizací, příprava tiskových zpráv, koordinace spolupráce s Kralupy TV. 


3) Krizové řízení města 

• podřízen starostovi města
• zajišťuje zejména:
- připravenost města na krizové situace a na činnost k jejich řešení 
- přípravu záchranných a likvidačních prací pro případ mimořádné události
- přípravu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
- opatření a přípravy v oblasti obrany státu
- opatření dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v rozsahu stanoveném statutárním orgánem 

- další výkon činností a působností daných zákony o krizovém řízení, o integrovaném záchranném systému, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o zajišťování obrany, o prevenci závažných havárií, na úseku ochrany před povodněmi a souvisejícími vyhláškami a právními předpisy 

• dále plní:
- úkoly spojené s výkonem funkce tajemníka bezpečnostní rady města
- úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele u městského úřadu

- řídí práci správce zvláštních staveb civilní ochrany v majetku města a skladníka materiálu civilní ochrany


4) Kultura, média, marketing

 • Kralupský Zpravodaj; 
 • městské publikace - informační průvodce, letáky;
 • prezentace městských akcí - představení nových projektů (pozvánky, projekční technika, podkladové materiály);
 • spolupráce s městskými organizacemi na veřejných akcích (Dny Kralup, Seifertovy Kralupy, Městský ples, Slavnosti adventu).


5) Městské granty


6) Zahraniční spolupráce


7) Podpora jednotek SDH obcí