Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 1. December 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 4. December 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Odbor kanceláře starosty

Činnost odboru: 

1) Sekretariát starosty a místostarostů města

 • komplexně zabezpečuje administrativní práce, rozděluje, eviduje a vyřizuje poštu pro kancelář starosty, místostarosty a  kolektivní orgány města; 
 • koordinačně zabezpečuje zadané administrativní práce pro členy RM, ZM, členy komisí  a výborů;
 • samostatně sjednává schůzky a vede denní program ST a MST;
 • vyhotovuje zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města;
 • vede oddělenou zvláštní evidenci dosud nesplněných usnesení zastupitelstva města, kterou předkládá (zejména před jednáním zastupitelstva města) starostovi a tajemníkovi MěÚ; 
 • kontroluje formální správnost a soulad dokumentů určených k podpisu statutárními orgány s vnitřními předpisy.


2) Tiskový mluvčí

 • spolupracuje s redakční radou měsíčníku Zpravodaj;
 • vedení městských webotvých portálů a sociálních sítí;

 • sběr informací z MěÚ a městských organizací, příprava tiskových zpráv, koordinace spolupráce s Kralupy TV. 


3) Krizové řízení města 

• podřízen starostovi města
• zajišťuje zejména:
- připravenost města na krizové situace a na činnost k jejich řešení 
- přípravu záchranných a likvidačních prací pro případ mimořádné události
- přípravu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
- opatření a přípravy v oblasti obrany státu
- opatření dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v rozsahu stanoveném statutárním orgánem 

- další výkon činností a působností daných zákony o krizovém řízení, o integrovaném záchranném systému, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o zajišťování obrany, o prevenci závažných havárií, na úseku ochrany před povodněmi a souvisejícími vyhláškami a právními předpisy 

• dále plní:
- úkoly spojené s výkonem funkce tajemníka bezpečnostní rady města
- úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele u městského úřadu

- řídí práci správce zvláštních staveb civilní ochrany v majetku města a skladníka materiálu civilní ochrany


4) Kultura, média, marketing

 • Kralupský Zpravodaj; 
 • městské publikace - informační průvodce, letáky;
 • prezentace městských akcí - představení nových projektů (pozvánky, projekční technika, podkladové materiály);
 • spolupráce s městskými organizacemi na veřejných akcích (Dny Kralup, Seifertovy Kralupy, Městský ples, Slavnosti adventu).


5) Městské granty


6) Zahraniční spolupráce


7) Podpora jednotek SDH obcíKam dál na webu města?

To the top