Dnes je pátek 7. srpna 2020.Svátek má Lada.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro regionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Vidimace a legalizace (ověření listin a podpisů)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad za obsah listiny neručí.


Vidimace se neprovede:

• je-li to občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kniha
• je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
• jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které  by mohly zeslabit  její věrohodnost
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

• není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis anebo kopií pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí


Legalizace se provádí na žádost. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se neprovede, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není přeložena úředním překladatelem.


Legalizace se neprovede:

• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy

• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vidimaci je stanoven poplatek 30,- Kč za každou i započatou stránku.
Za legalizaci je stanoven poplatek 30,- Kč za každý podpis.
(položka 4 a 5 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Možno platit hotově i kartou na místě.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

O vidimaci může požádat každý anonymní žadatel.

V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován a musí předložit platný doklad totožnosti.


Kde, s kým a kdy vidimaci a legalizaci řešit

V budově Městského úřadu Kralupy nad  Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, oddělení Infocentrum, v přízemí vlevo vedle hlavního vchodu.    

• Jitka Kulhavá tel. 315 739 818 jitka.kulhava@mestokralupy.cz
• Jana Svatková tel. 315 739 817 jana.svatkova@mestokralupy.cz
• Eva Zimová           tel. 315 739 819   eva.zimova@mestokralupy.cz

Úřední hodiny Infocentra 

pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 18.00 hod.

pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.


Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při vidimaci  nejsou požadovány žádné doklady, při legalizaci platný doklad totožnosti.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je vyřízena na počkání.