Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal and Payment Gateway
Opening hours
Today: Saturday, June 15, 2024
Městský úřad:
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna:
CLOSED
Občanské průkazy, pasy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy:
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna:
CLOSED
Centrální spisovna (archiv):
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže:
CLOSED
Next day: Monday, June 17, 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Vidimace a legalizace (ověření listin a podpisů)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad za obsah listiny neručí.


Vidimace se neprovede:

• je-li to občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kniha
• je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
• jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které  by mohly zeslabit  její věrohodnost
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

• není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis anebo kopií pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí


Legalizace se provádí na žádost. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. 


Legalizace se neprovede:

• je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není přeložena úředním překladatelem

• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy

• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vidimaci je stanoven poplatek 30,- Kč za každou i započatou stránku.
Za legalizaci je stanoven poplatek 30,- Kč za každý podpis.
(položka 4 a 5 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Možno platit hotově i kartou na místě.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

O vidimaci může požádat každý anonymní žadatel.

V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován a musí předložit platný doklad totožnosti.


Úřední hodiny Infocentra 

pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 18.00 hod.

pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.


Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při vidimaci  nejsou požadovány žádné doklady, při legalizaci platný doklad totožnosti.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je vyřízena na počkání.

Where to next on the city's website?

To the top