Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Thursday, July 25, 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Next day: Friday, July 26, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NOT AN OFFICIAL DAY
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Zveřejnění informací o kontrolní činnosti za období roku 2016 - odbor dopravy

Kontrolní orgán:

Odbor dopravy, Městský úřad Kralupy nad Vltavou


Kontrolované oblasti:  

- získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (autoškoly) – kontrola dodržování povinností provozovatele autoškoly, stanovené zákonem č. 247/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 167/2002 Sb. a podmínky provozování autoškoly dle udělené registrace


Kontrolované právní předpisy:

- Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti     k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.


 Kontrolované subjekty:

- bylo zkontrolováno celkem 5 autoškol – podnikající fyzické  osoby          

                                                                                      

 Lokace prováděných kontrol:

- správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

- 5 kontrol provedeno v sídle kontrolního orgánu


Zjištěné nedostatky: 

- při kontrole nebyly zjištěny nedostatky v kontrolované oblasti

Where to next on the city's website?

To the top