Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Citizen Portal, Payment Gateway
Opening hours
Today: Tuesday, June 25, 2024
Městský úřad
NOT AN OFFICIAL DAY
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
NOT AN OFFICIAL DAY
Odbor dopravy
NOT AN OFFICIAL DAY
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Next day: Wednesday, June 26, 2024
Městský úřad
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Calendar of events

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Výpis z Katastru nemovitostí

Základní informace k životní situaci

Výpis z Katastru nemovitostí znamená výčet parcel a budov nebo bytů a nebytových prostor vlastníka (spoluvlastníků) nebo osoby oprávněné z jiného práva příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru nemovitostí nebo výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O výpis z katastru nemovitostí České republiky může požádat každý anonymní žadatel.


Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví (LV) nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. V případě, že žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, jestliže je budova dělená na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Na kontaktním místě Czech Point, žádost vyplní úředník přímo do počítače.


Na které instituci životní situaci řešit

Jakékoliv kontaktní místo Czech Point v České republice.


Kde, s kým a kdy přístupové údaje do datové schránky řešit

V budově Městského úřadu Kralupy nad  Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, oddělení Infocentrum, v přízemí vlevo vedle hlavního vchodu. 

• Jitka Kulhavá tel. 315 739 818 jitka.kulhava@mestokralupy.cz
• Pavlína Faltová tel. 315 739 817      pavlina.faltova@mestokralupy.cz
• Eva Zimová   tel. 315 739 819 eva.zimova@mestokralupy.cz

Úřední hodiny Infocentra

pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 18.00 hod.

pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.


Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné doklady nejsou požadovány.


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek pro vydání první strany výpisu je 100,- Kč; každá další započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč. Žadatel poplatek hradí přímo na kontaktním místě Czech Pointu.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je vyřízena na počkání.


Další informace

Více informací k výpisu z KN, jakož i obecně k poskytování údajů z KN, naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.


Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Pokud si potřebujete pouze ověřit některé informace z KN, můžete využít zdarma a bez registrace on-line aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“, kde jsou k nahlížení i katastrální mapy. nahlizenidokn.cuzk.cz

Where to next on the city's website?

To the top