More pages:

Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Tuesday 24. listopadu 2020
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Wednesday 25. listopadu 2020
Městský úřad:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
12:00 - 17:00
Garáže:
ZAVŘENO

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

 

Základní informace k životní situaci

Občan nemůže ze zdravotních důvodů přebírat důchod

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem je zpravidla občan - osoba blízká oprávněnému příjemci důchodu

 

Právní úprava

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyřizuje

Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. č. 1

 

Úřední hodiny

Pondělí:               7.00 – 12.00 hodin a 12.45 – 17.00 hodin

Středa:                 7.00 – 12.00 hodin a 12.45 – 17.00 hodin

Čtvrtek:                                              12.00 – 15.00 hodin

 

Způsob podání

Žadatel se dostaví na odbor sociálních věcí, školství a kultury s níže uvedenými doklady k projednání žádosti

 

Formuláře, doklady, poplatky

platný občanský průkaz žadatele

platný občanský průkaz oprávněného příjemce důchodu

doklad o tom, kým je vyplácena dávka důchodového pojištění

(oznámení o výši důchodu nebo ústřižek poštovní složenky)

vyplněný formulář

(k dispozici na odboru sociálních věcí, školství a kultury)


Poplatky

Řízení je bez poplatku


Opravné prostředky

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje.


 

Upozornění

V případě nedodržení povinností vyplývajících ze zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - dávka důchodového pojištění není využívána ve prospěch oprávněného - bude rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zrušeno

 

Žadatel musí mít trvalé bydliště v Kralupech nad Vltavou

(popřípadě oprávněný příjemce dávek důchodového pojištění)

Kam dál na webu města?

To the top