Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Thursday 30. November 2023
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Friday 1. December 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Poplatky ze psů

Ohlašovací povinnost


Přihlášení k místnímu poplatku 

K poplatku je povinen se přihlásit držitel psa do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. Poplatek se vyměřuje u psů starších 3 měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území města Kralupy nad Vltavou trvalý pobyt, sídlo firmy.


Odhlášení z místního poplatku 

Poplatník je povinen odhlásit psa z evidence do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla.

Důvody k odhlášení psa:

• úhyn psa,
• změna trvalého pobytu držitele,
• změna držitele.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa.
 

Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace

Přihlášení psa:
Vyplnění formuláře – Přihláška k místnímu poplatku za psa.
Poplatek se vyměřuje držiteli psa. Poplatek je vyměřován psům starších 3 měsíců.
 
Odhlášení:
• úhyn psa – formulář – Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa,
• změna trvalého pobytu držitele – platný doklad totožnosti (náhradní doklad),
• změna držitele – čestné prohlášení.
 

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ekonomický odbor v budově Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, Palackého nám. 1, dveře č. 311, 3. patro.


V době:  

pondělí 8:00-12:00  12:45–17:00 hodin

středa  8:00-12:00  12:45–17:00 hodin
čtvrtek                   12:00–15:00 hodin
               
Jaké doklady a informace je nutné mít sebou
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz), údaje o psovi.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář k přihlášení a odhlášení místního poplatku ze psa je k dispozici u přepážky, nebo v příloze této stránky.
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Splatnost poplatku ze psů 

1) Poplatek ze psů je splatný bez vyměření nejpozději do 31.3. každého kalendářního roku

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 3. kalendářního roku, je poplatek ze psů splatný nejpozději do 2 měsíců od vzniku poplatkové povinnosti. 


Poplatek lze uhradit

• v pokladně Městského úřadu, Palackého náměstí 1
• poštovní poukázkou
• bankovním převodem, na číslo účtu 19-624 171/0100, VS přidělený správcem poplatku, nebo jen VS 1341 a    do zprávy pro příjemce napsat jméno majitele psa.
 

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

a) v domech o min. třech bytech pro celé území města
- za prvního psa 1.000,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500,-Kč
b) v rodinných domech s max. dvěma byty v částech města: Kralupy n. Vlt., Lobeček
    a Mikovice
 - za prvního psa 200,-Kč
 - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700,-Kč
c) v rodinných domech s max. dvěma byty v částech města: Minice a Zeměchy
    - za prvního psa 200,-Kč
 - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 700,-Kč
d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
- v domech uvedených pod písm. a)
- za prvního psa 200,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč
- v domech uvedených pod písm. b)
- za prvního psa 200,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč
- v domech uvedených pod písm. c)
- za prvního psa 100,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč.
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přihlášení – ihned, odhlášení – ihned.
 

Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášku i odhlášku lze zaslat:

ID datové schránky: 8zzbfvq


Podle kterých právních předpisů se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.
 

Jaké jsou související předpisy:

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích.
 

Možnosti úlev a osvobození

• Policie ČR a Městská policie, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku psa,
• osoba, provádějící výcvik psů pro nevidomé osoby, pokud má příslušné osvědčení o výcviku psa,
• osoba, která převzala psa do péče z útulků nebo azylů pro zvířata v nouzi, a to po dobu jednoho roku ode dne převzetí psa na základě potvrzení z útulku.
Držitelé průkazu ZTP/P a ZTP, kteří se prokáží platným průkazem.

Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.


Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Pokud není poplatek zaplacen ve lhůtě a ve správné výši

• Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

• Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.   

Kam dál na webu města?

To the top