Dnes je pátek 10. července 2020.Svátek má Libuše.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Oznámení veřejné akce nebo shromáždění


Právní úprava

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  

Vyřizuje

Stanislava Valterová

odbor sociálních věcí, školství a kultury

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. č. 1

číslo dveří 209

 

Tel.: 315 739 867

e-mail: stanislava.valterova@mestokralupy.cz

 

Úřední hodiny

Pondělí:              7:00 – 12.00 hodin a 12:45 – 17:00 hodin

Středa:               7:00 – 12.00 hodin a 12:45 – 17:00 hodin

Čtvrtek:                                            12:00 – 15:00 hodin

 

Způsob podání

Oznámení podává fyzická nebo právnická osoba

Oznámení lze zaslat poštou nebo odevzdat na podatelně městského úřadu

  

Formuláře, doklady, poplatky

Formulář: „Oznámení veřejné akce/shromáždění" (viz příloha níže)

 

Poplatky

Řízení je bez poplatku

 

Lhůta k vyřízení

Minimálně 5 dnů před pořádáním akce


Poznámka

Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou:

a) shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě

    pozvaným hostům,

b) shromáždění pořádána církevními nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo jiné modlitebně, procesí,

    poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání,

c) shromáždění konaných v obydlích občanů,

d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.


Upozornění

1) Je-li oznámení předloženo osobně, úřad to svolavateli písemně potvrdí s uvedením dne a hodiny, kdy byla

    oznamovací povinnost splněna.


2) K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.


3) Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení          přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, popřípadě uživatelem pozemku.


4)  Neuvede-li svolavatel na oznámení všechny údaje nebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné, úřad        na to svolavatele upozorní. Povinnost svolavatele je splněna, jestliže vady oznámení budou ve stanovené            lhůtě odstraněny.