More pages:

Opening hours POUZE OBJEDNANÍ

Dnes: Saturday 23. ledna 2021
Městský úřad:
ZAVŘENO
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
ZAVŘENO
Odbor dopravy:
ZAVŘENO
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
ZAVŘENO
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 25. ledna 2021
Městský úřad:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
12:00 - 17:00
Garáže:
ZAVŘENO

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Ověření podpisu a listiny

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad za obsah listiny neručí.


Vidimace se neprovede:

• je-li to občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kniha
• je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
• jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které  by mohly zeslabit  její věrohodnost
• jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

• není-li z předložené listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis anebo kopií pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí


Legalizace se provádí na žádost. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se neprovede, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není přeložena úředním překladatelem.


Legalizace se neprovede:

• je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy

• jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.


Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vidimaci je stanoven poplatek 30,- Kč za každou i započatou stránku.
Za legalizaci je stanoven poplatek 30,- Kč za každý podpis.
(položka 4 a 5 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Možno platit hotově i kartou na místě.


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

O vidimaci může požádat každý anonymní žadatel.

V případě ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován a musí předložit platný doklad totožnosti.


Kde, s kým a kdy vidimaci a legalizaci řešit

V budově Městského úřadu Kralupy nad  Vltavou, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, oddělení Infocentrum, v přízemí vlevo vedle hlavního vchodu.    

• Jitka Kulhavá tel. 315 739 818 jitka.kulhava@mestokralupy.cz
• Pavlína Faltová tel. 315 739 817      pavlina.faltova@mestokralupy.cz
• Eva Zimová   tel. 315 739 819 eva.zimova@mestokralupy.cz

Úřední hodiny Infocentra 

pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 18.00 hod.

pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.


Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při vidimaci  nejsou požadovány žádné doklady, při legalizaci platný doklad totožnosti.


Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je vyřízena na počkání.

Kam dál na webu města?

To the top