Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Saturday 2. December 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 4. December 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Tipy na výlety

Kladensko-Slánsko

Výlet na leden - Tursko a Holubice

kostel v TurskuLednový výlet Vás zavede na bájná Turské pole a za pozoruhodnou románskou stavbou v Holubicích. Po příjezdu vlakem do Libčic nad Vltavou se vydáme po místních komunikacích směrem k Libčickému háji, tedy od nádraží vlevo, nejsprávnější směr získáte jistě po dotazu u místních osadníků. Libčickým hájem vyjdeme vzhůru a pak po silničkou do Turska. 

Po krátkém vydechnutí a prohlídce pomníku padlých s figurální replikou Písně o Tursku od Mikoláše Alše můžeme vykročit do dějiště bájné bitvy na Turském poli, mezi vojsky kmene Čechů a severočeských Lučanů. Žlutá turistická značka nás vede po cestě mezi poli a po levé straně vidíme dominantní kopec - Ers (345 m), osídlený poprvé již v době železné Kelty a naposledy v době atomové sovětskými vojsky. Poté dorazíme do osady Kozinec a pak do Holubic k románské rotundě z první poloviny 13.století, s později přistavěnou apsidou a věží. 

Dále nás cesta vede planinou k lesu, podél bývalého Minického hradiště z doby železné. U bývalého strážního domku v údolím zvaném Rusavky se dáme vpravo po červené turistické značce, která nás již dovede ke Kralupům. V Minicích můžeme použít k návratu do centra místní autobus nebo vlak ze zastávky Minice, či okolo kostela sv. Jakuba Většího pokračovat pěšky po červené TZ podél kolejí, přes zahrady - po proudu Zákolanského potoka zpět do „víru" města. Vydáte-li se na tento výlet, pak šťastnou cestu a po celých 16 kilometrů lehký krok.


Výlet na únor - Velvary

kostel VelvaryCílem únorového výletu je královské město Velvary. 

Z Kralup n. Vlt. se vydáme po zelené turistické značce na Hostibejk, téměř pod vrcholem však neopomeneme odbočit k altánku - Svojsíkově vyhlídce a prohlédnout si město, rozprostřené přímo pod námi.

Dále pokračujeme podél stylové výletní restaurace a podél zástavby řadových vilek nás polní cesta dovede k lesu Lutovníku. Poštěstí-li se a bude-li sníh, doporučujeme si vzít lyže nebo běžky. Od rozcestníku pokračujeme stále po zelené TZ k Velvarskému háji, a poté, co projdeme tímto lesíkem uvidíme po chvilce Velkou Bučinu, která je dnes součástí Velvar, a na které se nám nyní otevře výhled. Za dobré viditelnosti, lze spatřit na obzoru obrysy kopců Českého středohoří v čele s Hazmburkem. 

Poté, co projdeme Bučinou, nás cesta zavede do královských Velvar. Zde, jak praví historie můžeme utrácet své „tolary" a pak při zpěvu známé písně „Ó Velvary, ó Velvary kde jsou mé tolary" si můžeme prohlédnout zbytky historického opevnění s Pražskou bránou a pak vyrazit přes náměstí s renesančními domy a pozoruhodným mariánským sloupem na nádraží. 

Při čekání na místní lokálku si můžeme v hlavě promítnout právě ušlých 10 kilometrů a popřemýšlet o tom, kam se právě ty Vaše „tolary" zatoulaly.


Výlet na březen - Zeměchy, Blevice a Zákolany

kostel sv. Jakuba Křtitele v ZeměcháchBřeznový výlet Vás zavede do okolí zeměšských rybníků a do Blevic. Na výlet se můžete vypravit pěšky, či si zkrátit cestu z Kralup vlakem do stanice Kralupy nad Vltavou - předměstí. Za přejezdem přijdeme k domům Na Cikánce a zpevněnou cyklostezkou vpravo se dáme k Zeměchům. Ve vsi stojí za zmínku nedávno opravený barokní kostel sv. Jana Křtitele a nedaleká sprašová rokle, se zbytky rostlinných a živočišných společenstev, z doby zhruba před milionem let. 

Projdeme kolem rybničního hospodářství na Knovízském potoce. Jaro zde již určitě zaťalo svoje drápky. Vše začíná pučet a vzduchem proletují trylky ptactva. Pokračujeme cestou k silnici z Olovnice, dáme se po ní vlevo, až ke křižovatce a zde opět doleva. Nad hlavou máme koruny stromů a každým krokem jsme k Blevicím blíž a blíž. Ve vsi se dáme doleva do kopce a podél starého židovského hřbitova až na vršek. Po vydýchání pokračujeme silničkou dolů do kdysi „revolučních" Zákolan s pomníkem a rodným domkem někdejšího prezidenta Antonína Zápotockého. Domů se vrátíme vlakem po trati Kladno - Kralupy ze zdejšího nádraží. Se 14-ti kilometrovým výletem se můžete rozloučit pohledem směrem k Budči, památnému místu našich dějin.


Výlet na duben - na Budeč a Okoř

hrad OkořNa dubnový výlet Vás nemůžeme pozvat jinam, než na hrad Okoř, kam směřuje i jeden z našich nejznámějších pochodů „Do Okoře bez oře", který pořádá náš KČT a TOM Kralupy nad Vltavou. 

Po červené turistické značce vyrazíme přes Minice a údolím Rusavky směrem na Otvovice. Před nimi lze spatřit v protějších stráních ještě dnes patrné stopy po dobývání uhlí. Projdeme vsí, cesta vede dále po červené turistické značce do Zákolan - zde z návsi stoupáme na historickou Budeč - národní kulturní památku. Na jednom z nejslavnějších míst našich dějin bývalo původně hradiště, založené za prvních Přemyslovců, nyní zde stojí kostelík sv. Petra a Pavla, v okolí jsou prováděny archeologické práce a výzkumy. 

Druhou stranou sejdeme dolů a pokračujeme údolím proti proudu Zákolanského potoka. Projdeme pod vysokým železničním viaduktem a přes chatové osady až ke zřícenině gotického hradu Okoř, který byl zbudován na čedičovém ostrohu obtékaném ze tří stran potokem, ve 14 století. Posedět si můžete v hradní restauraci a při troše dobré nálady si zazpívat známou trampskou píseň „Na hradě Okoři". Nejpohodlnější návrat je zpět po červené turistické značce a pak silničkou přes Kováry do Zákolan a po 21 kilometrech se svést domů motorákem.


Výlet na květen - zámecký park Veltrusy

zámek Veltrusy

Májový výlet Vás nepovede nikam daleko, přesto budete překvapeni, co lze ve Veltruském parku spatřit. 

Z Kralup na Vltavou vyjdeme chodníčkem podél Synthosu a České rafinérské do Veltrus na náměstí a pak podél hlavní brány parku. Míjíme kapli Kinských a do parku vejdeme přes letní kino, těsně před ním si můžeme prohlédnout památníček připomínající návštěvu členů spolku Pražská beseda a po pravé straně na pahorku Dórský chrám. Projdeme areálem kina k pavilonu Přátel venkova a zahrad. 

Odtud seběhneme dolů na hlavní cestu a zde si uděláme malou zacházku, cestička vedoucí vlevo nás zavede k zatáčce hlavní cesty, kde je pomníček Van der Schotta. Vrátíme se zpět a pokračujeme "panskou" alejí dále do parku. Cestou lze využít odbočky vlevo k soše boha války - Marta.  

Po hlavní cestě dojdeme k egyptskému mostu se sfingou, kousek od ní je ve skále uměle vytesaný Egyptský kabinet. Na křižovatce hlavních cest se dáme vpravo k Červenému mlýnu (dnes Domov důchodců), u lesíka před ním jdeme doleva až na palouk s pavilonem Marie Terezie. Zde v příjemném tichu jistě nikdo neodmítne krátké posezení a případnou svačinku. 

Vrátíme se zpět na hlavní cestu a pokračujeme zámeckou alejí až k zámku s kupolovitou střechou - panství Chotků. Projdeme zámkem - sala terrenou (zámecké interiéry nejsou od povodní v r. 2002 přístupné, je možno navštívit historické skleníky nebo příležitostnou výstavu) a od zámku po modré TZ k autocampu Obora. Za ním vlevo je Laudonův pavilon, který sloužil jako stavidlo vody pro zdejší umělé kanály. 

Než definitivně opustíme park a Veltrusy cestou podle vody, která nás zavede zpět do Kralup, měli byste vědět, že ve Veltruském parku proběhl v roce 1754 první vzorkový veletrh na světě, že v parku je rozsáhlá daňčí obora, že zde mají svůj domov velké kolonie havranů a lze zde najít množství vzácných dřevin. Dojdete-li až do Kralup po svých, máte za sebou 16 kilometrů pěkné procházky.


Výlet na červen - Řež a Máslovice

obec MásloviceNa červnový výlet Vás zveme do kraje “atomu” - do okolí Řeže a do Máslovic. 

Z Kralup se vydáme po pravém břehu, proti proudu Vltavy po červené turistické značce. Nejdříve jdeme kralupskou zástavbou, pak podél zahrádek a posléze již těsně podél řeky - proti proudu Vltavy. Mineme areál Kovošrotu, podejdeme železniční most na Neratovice a po chvíli již vcházíme do Chvatěrub. Z místního zámku stojí pouze jedno křídlo, neboť zbytek nebyl nikdy dokončen. 

Dále nás značka vede podle vody, okolo dolanského jezu až k přívozu Na Dole. Na protějším břehu jsou Libčice a na stráních nad námi zraje réva a stojí budova včelařského výzkumného ústavu. My však vcházíme do Větrušické rokle, Zde je nově vyznačena naučná stezka, která nás zavede do Máslovic, kde si můžeme prohlédnout muzeum másla. Vrátíme se stejnou cestou zpět a po červené TZ pokračujeme podél řeky až do Řeže. Domů se dostaneme tak, že přejdeme Vltavu a na místním nádražíčku počkáme na vlak.


Výlet na červenec - plavba lodí

řeka VltavaPrvní prázdninový měsíc a s ním naše nabídka přinese pro řadu z Vás něco neobvyklého - výlet lodí. Nemáte-li vlastní. Lze si jí za mírný obnos zapůjčit u kralupského KČT a TOM. 

Necháte-li si od svých příbuzných nebo známých odvést lodě pod jez v Klecanech (jedete do Roztok, zde podjedete viadukt u Penicilinky a podél řeky dojedete po silničce až za jez) můžete vyrazit zpět na 15-ti kilometrovou jízdu po proudu Vltavy do Kralup n.Vlt. Snesete si lodě na vodu, zaberete pádlem a již se Vám otvírají zcela jiné pohledy na skalní srázy u Vltavy i na domky v okolí. Po levé straně na skalním ostrohu stojí kostelík Levý Hradec, který se nachází v místě prvního kostela v Čechách, založeného roku 884 knížetem Bořivojem.

Jedete dál, proud Vám pomáhá a tak pádlování není tak hrozné, míjíte osadu Husinec a Řež, podjedete lávku pro pěší k nádraží v Řeži a již jsou na dohled Libčice. Za nimi Vám doporučujeme zastávku u přívozu Na Dole, neboť chvilka protažení přijde jistě vhod. Po odpočinku jedeme dál a čeká nás nejtěžší úsek dnešní cesty - přenášení - jez v Dolánkách. Nejlepší je zajíždět po pravé straně řeky vjezdem do komory (jede-li parník, radši vyčkejte). Levou stranou, částečně za železnými zábranami, dojedeme těsně před vrata a přenášet budeme přes břeh mezi kanálem a řekou, ale těch necelých 100 metrů se dá poměrně dobře zvládnout.

Pak vás již proud nese pod Chvatěrubský zámek, pod železniční most, podél zbytků pilířů pod Kovošrotem až pod kralupský most TGM a hned za ním pěší lávku. Svoji jízdu zakončíte podle "místa" odvozu lodi. Ti, co si ji vypůjčí od KČT zajedou za poslední tůň (pod koupalištěm), vysednou a přinesou zpět na turistickou základnu.


Výlet na srpen - jízda na kole

jízda na koleJe tu srpen a s ním naše další nabídka výletu, s kterou se Vás pokusíme vytáhnout do okolí Kralup - tentokráte na kole. Délka trasy a použité komunikace je volena tak, aby nabídky mohl využít téměř každý. 

Z Kralup vyjedeme podél Kovošrotu a za nadjezdem se dáme podél zarostlého motokrosového závodiště vpravo do Chvatěrub, projedeme je a přes Zlončice pokračujeme na Vodochody - po levé straně jsou vidět rozjezdové dráhy pro cvičné lety strojů zdejšího leteckého průmyslu. Z Vodochod se dáme vlevo směrem na Hoštice a Klíčany. Ve zdejším motorestu si můžeme dopřát malé občerstvení a již Vás čeká opět sedlo a kola.

Přejedeme dálnici a sjíždíme do Panenských Břežan, vsi se dvěma zámky, z nichž ten spodní empírový sloužil za II.světové války jako sídlo říšského protektora R.Heydricha. Pokračujeme do rodiště Vítězslava Hálka - do Dolínku a Odolena Vody, zde vlevo na Postřižín k motorestu, kde se taktéž můžeme občerstvit. Odtud vpravo po hlavní silnici - pozor na větší provoz, a pak za výjezdem dálnice vlevo a po pěti kilometrech jste v Kralupech.

Snad se Vám vyhnul defekt kola, snad vydržely i Vaše nohy a tak můžete po 32 km spokojeně a zaslouženě odpočívat.


Výlet na září - Říp

hora ŘípZářijový tip na výlet Vás zve na legendární horu českých dějin - na Říp. 

Aby cesta nebyla tak dlouhá, zajedeme vlakem do Horních Beřkovic a ze zdejšího nádraží pak vyrazíme po žluté turistické značce. Ta nás zavede do lesa zvaného Pomoklina, který se rozprostírá mezi Beřkovicemi a Černouškem. Tady se napojíme na červenou TZ a po ní dojdeme na Říp. Několikrát naše cesta přetne silnici, až se pak na konci lesa rozprostře výhled směrem k Řípu. Mezi sady a poli sejdeme do Ctiněvse, přejdeme železniční trať Vraňany - Straškov a již začínáme stoupat k vrcholu, zpočátku zvolna, později strměji.

Jsme na vrcholu hory. Sice nemáme výhled jako Praotec Čech, za to je Říp (456 m.n.m.) národní kulturní památkou s románskou kaplí sv. Jiří. Můžeme si zajít za občerstvením a odpočinkem do restaurace.

Z Řípu se můžeme buď vrátit zpět do Ctiněvse a jet vlakem do Vraňan a pak do Kralup - v tom případě jsme urazili 10,5 km, nebo můžeme z pokračovat po červené TZ a sejít druhou stranou dolů a přes Rovné a Krabčice pokračovat až do Roudnice nad Labem a teprve odtud se vracet vlakem zpět. Zvolíte-li si tuto variantu, ujdete 14,5 kilometrů.


Výlet na říjen - Nelahozeves

rodný dům Antonína DvořákaŘíjnový tip na výlet, v měsíci padajícího listí, Vás zve do Nelahozevsi a okolí.

Z Kralup nad Vltavou vyjdeme po červené turistické značce, přes sídliště Cukrovar na Dvořákovu stezku, zde máme po levé straně bizardní pískovcové skály a po pravé řeku Vltavu. Jede-li zrovna tunely vlak a zaposloucháte-li se, můžete slyšet melodii Dvořákovy skladby "Humoreska". Po příchodu do Nelahozevsi Vás upoutá po levé straně renesanční zámek - panství Lobkowiczů.

Zámek stojí na skále, na vysoké podezdívce s přístupovým mostem z druhé strany. Z venku můžeme obdivovat obnovená sgrafita. Pod areálem zámku je parkové náměstí s památníkem zdejšího rodáka, hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Hned vedle můžeme navštívit jeho rodný domek, který je přeměněn na působivé muzeum.

Dále pokračujeme stále po červené značce, nejprve po silnici a pak do kopce do Hleďsebských strání. Značka nás vede horem lesa, po přejití hlavní silnice jdeme podél centrálního tankoviště ropy, značka se stáčí dolů strání a v jejím zlomu zpět nahoru ji opustíme a mezi domky projdeme do Nelahozevsi. Podél hřiště Dynama podejdeme železniční trať a krajem vsi dojdeme k Vltavě. Dáme se vpravo k Miřejovické elektrárně a za ní přejdeme po starém silničním mostě Vltavu.

Do Kralup se vrátíme podél vody, nebo zahrádkářskou kolonií V Blaňkách a kolem Strachova a koupaliště. Bude-li Vám přát počasí, tak se Vám výšlap určitě bude líbit a Vy probrouzdáte spadaným listím 12 podzimních kilometrů.


Výlet na listopad - Roztoky

Listopad je proměnlivý měsíc, snad budeme mít štěstí a počasí nám bude přát.

Vyjedeme si vlakem do Roztok, kde můžeme si prohlédnout místní zámek s muzeem, které je místem konání zajímavých výstav.

Po prohlídce nás modrá turistická značka vede do malebného Tichého údolí. Projdeme podél Únětického potoka k restauraci Maxmiliánka, kolem samoty Spáleník a bývalého lomu až pod skalnatý Holý vrch. Až sem nás doprovází naučná stezka a my si po ní můžeme vystoupit na vršek, na Alšovu vyhlídku.

Dále pokračujeme po žluté značce přes lávku a pak klikatou pěšinou vzhůru k romantickým Kozím vrchům a podél kaple svatého Václava dojdeme na okraj Suchdola. Zde můžeme nasednout na městský autobus, který nás doveze na vlak do Sedlece či do Bubenče nebo se můžete dát podél silnice dolů kopcem a na vlak dojít po svých.

Těchto deset kilometrů se jistě stáne příjemnou náplní Vašeho víkendu.


Výlet na prosinec - Levý Hradec

Odpočiňte si od vánočních nákupů, příprav a od pečení cukroví a využijte našeho vánočního tipu.

Vyjeďte vlakem do zastávky Roztoky-Žalov a odtud vyjděte po zelené turistické značce přes vršky a přes vyhlídky do vsi a ke kostelíku sv.Klimenta na Levém Hradci. Tato národní kulturní památka z 9.století je nejstarším zachovalým kostelem v Čechách, v místě bývalého hradiště. Zadíváte-li se dolů, oceníte naše předky, jak strategické místo vybrali.

I my scházíme zpět k řece a proti proudu dojdeme do Roztok, odkud se buď můžete vrátit domů, či pokračovat dále po žluté značce do Roztockého háje a pak chatovou zástavbou a podél vilek do Suchdola na pražskou dopravu či na vlak.

Ujdete 11 kilometrů a protaženi podzimním vzduchem se můžete vrátit k předvánočním nákupům či přípravám nebo již k vonícímu stromku a cukroví.

Kam dál na webu města?

To the top