Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 19. April 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 22. April 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Sociální služby

DPS 1

Sociální služby města Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace


adresa: V Luhu 1181, Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 704 267

e-mail: petra.urbanova@mestokralupy.cz

url.www.dpskralupy.cz

IČ: 71294325


Sociálními službami

- se rozumí všechny služby, krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž cílem je

  zvýšení kvality života,

- jsou definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

  a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění

  pozdějších předpisů.


V Kralupech nad Vltavou jsou seniorům a zdravotně postiženým občanům poskytovány dva druhy sociálních služeb a to:

a) pečovatelská služba,

b) odlehčovací služba.


Pečovatelská služba

- zabezpečuje se s ní potřebná péče o osobu, její výživu a domácnost,

- je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění

  nebo zdravotního postižení,

- poskytuje základní hygienickou péči

  (lze poskytnout i v našem zařízení, kdy potřebného občana přivezeme i odvezme zpět domů),

- pomoc při zajištění, přípravě a podávání stravy (rozvoz obědů),

- pomoc při údržbě domácnosti,

- pomoc při zajištění nákupu,

- je poskytována v domácnostech osob nebo v zařízeních,

- je poskytována na základě sepsané smlouvy.


Odlehčovací služba

- nazývá se také úlevovou péčí nebo respitní péčí /respire care/,

- je poskytována lidem, kteří dlouhodobě pečují o postižené,

- tato péče může být ve formě umístění do stacionáře nebo do pobytového zařízení,

  v Kralupech nad Vltavou se jedná přímo o praktickou pomoc v domácnosti.


Sociální služby jsou hrazeny dle příslušné vyhlášky.
Kam dál na webu města?

To the top