Skoč na obsahSkoč na navigaci
More pages:
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Friday 23. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Prevence

Strážník úseku prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s pedagogy a výchovnými pracovníky organizuje a realizuje výchovné besedy, přednášky a prezenční akce s cílem zvyšovat kvalitu vědomostí v oblasti právního vědomí dětí a mládeže. V oblasti bezpečnosti silničního provozu spolupracuje s Policií ČR. Úsek prevence pravidelně informuje občany o činnosti MP a pravidelně přispívá do Kralupského zpravodaje apod.


Besedy pro mateřské školy – besedy jsou určené dětem předškolního věku. Cílem je seznámit děti se strážníkem tak, aby si získali důvěru k uniformě a nebáli se v případě potřeby strážníka nebo policistu požádat o pomoc. Děti jsou poučeny, jak se chovat v případě, kdy je osloví neznámý člověk. Jak se bezpečně pohybovat venku, na přechodu pro chodce a na kole.

 

Besedy pro žáky 1. stupně ZŠ

Žákům prvního stupně je na úvod představena výzbroj a výstroj strážníků, následně je vysvětlen rozdíl mezi Městskou policií, Policií ČR a jejich činností. Dále jsou poučeni, jak postupovat v případě nálezu injekční stříkačky. Žáci si zopakují důležité telefonní čísla, a co vše je potřeba sdělit operátorovi na tísňové lince. Podle požadavku pedagoga je možnost probrat také téma šikany, kouření, toxikomanie, atd. V neposlední řadě je žákům předána informace na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc v nouzi.


1. – 2. ročník – Bezpečně doma a na silnici – úkolem je seznámit žáky s tím, jaké nebezpečí na ně může číhat venku. Jak se chovat v případě, že jsou sami doma, jak se chovat venku, jak se bezpečně pohybovat na silnici, na kole a jaké povinné prvky by mělo kolo obsahovat.


3. – 4. ročník – Malý kriminalista – základy kriminalistiky - téma je zaměřeno na rozvoj pozornosti, přesnosti, všestrannosti, pečlivosti a paměti. Žáci si při procvičování a scénkách uvědomí, které informace jsou důležité při svědecké výpovědi. Cvičení je zaměřeno především na schopnost popsat slovně nebo písemně osobu a místo události. Seznámí se s postupy, se kterými se mohou setkat v případě, že se sami stanou obětí trestné činnosti. Pomocí scének a testů si zkouší zahrát na svědka i kriminalistu.


5. ročník – Základy právního vědomí - Cílem je pochopit podstatu pravidel ve společnosti, porozumět rozdílům mezi právem a morálkou, následky porušování pravidel ve společnosti - tresty, sankce, zákazy, opovržení společnosti. Nutnost dodržovat jednotlivé právní normy v běžných životních situacích.


Besedy pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ

Témata navazují na problematiky přednášené na 1. stupni ZŠ /primární prevence/ s cílem blíže specifikovat společensky rizikové jevy, právní podstatu a vědomí v tomto odvětví. Přednášky jsou koncipovány v rámci samotných požadavků jednotlivých subjektů, účelem je přechod k prevenci sekundární.


 Bezpečný denLoučení s prázdninami

Kam dál na webu města?

To the top