Skoč na obsahSkoč na navigaci
Portál občana a platební brána
Opening hours
Dnes: Sunday 25. February 2024
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Monday 26. February 2024
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Policie

Tísňové linky

Policie ČR 158
Městská policie 156

Ve městě sídlí Obvodní oddělení Policie ČR a Město Kralupy nad Vltavou v roce 1992 zřídilo městskou policii. 

Více se dozvíte na další podstránkách. 


Rozdíly v oprávnění, povinnostech a obecné úpravy mezi obecní (městskou) policií a Policií ČR.

 

Obecní (městská) policie

Policie ČR

Strážník obecní (městské) policie

Policista Policie ČR

Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii

Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR

Orgán obce

Jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor

Pracovní poměr, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

 

Působnost v dané obci (městě), která MP zřídila, popř. na základě veřejnoprávní smlouvy i v jiných obcích

Působnost na celém území ČR

Nadřízený orgán: starosta, člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce nebo strážník určený zastupitelstvem obce k plnění některých úkolů

Policie je podřízena ministerstvu. Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi.

Obecní policie přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na veřejný pořádek, a mimo jiné odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce

Úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti

Odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce

Odhaluje trestné činy, přestupky a jiné správní delikty

Vstupuje do bytu nebo jiných uzavřených prostor v případě, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku

Vstupuje do bytu nebo jiných uzavřených prostor nebo na pozemek je-li důvodného podezření, že se na místě nachází zemřelý, pronásledování osoby, nebo má-li důvodné podezření, že se na tam nachází týrané zvíře. Dále pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti

Vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky, a po skončení pracovní nebo provozní doby dle §17c odst. 2 a odst. 3.
Nelze-li jinak dosáhnout splnění úkolu, je oprávněn za účelem vstupu do míst dle §17c odst. 2 a 3 tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

Vstoupit do živnostenských provozoven je oprávněn i po skončení prodejní nebo provozní doby, provozovnu otevřít nebo jiným způsobem si do ní zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.

Donucovacími prostředky jsou

a) hmaty, chvaty, údery a kopy,

b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,

c) obušek a jiný úderný prostředek,

d) pouta,

e) úder služební zbraní,

f) hrozba namířenou služební zbraní,

g) varovný výstřel ze služební zbraně,

h) technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

 

Donucovacími prostředky jsou

a) hmaty, chvaty, údery a kopy,

b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,

c) obušek a jiný úderný prostředek,

d) vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky,

e) vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle § 56 odst. 5,

f) zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla,

g) vytlačování vozidlem,

h) vytlačování štítem,

i) vytlačování koněm,

j) služební pes,

k) vodní stříkač,

l) zásahová výbuška,

m) úder střelnou zbraní,

n) hrozba namířenou střelnou zbraní,

o) varovný výstřel,

p) pouta,

q) prostředek k zamezení prostorové orientace.

 

------------------------------------------

Oprávnění vykázat osobu ze společného obydlí

Strážník usměrňuje silniční provoz

Policista řídí silniční provoz

Kam dál na webu města?

To the top