Dnes je úterý 7. dubna 2020.Svátek má Heřman.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam úřadu

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny

Městský úřad

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt 12:00-15:00

Informační centrum, podatelna

Po - Čt8:00-18:00
8:00-14:00

Občanské průkazy, pasy

Po8:00-12:0012:45-18:00
St8:00-12:0012:45-18:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odbor dopravy

Po8:00-12:0012:45-17:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Pokladna

Po8:00-12:0012:45-17:00
Út8:00-11:1512:00-15:00
St8:00-12:0012:45-17:00
Čt8:00-11:1512:00-15:00
8:00-12:00

Centrální spisovna

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Legislativa

Činnost strážníků Městské policie je upravena níže uvedenými právními normami:

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
• Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod,

• Zákon č. 553/ 1991 Sb. O obecní policii.


Další právní normy související s výkonem služby strážníků Městské policie:

• Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Kralupy nad Vltavou,  

• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

• Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,   

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
• Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád),

• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,

• Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách  

• Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

• Zákon č. 141/1961 Sb., trestním řízení soudním (Trestní řád),

• Zákon č. 89/2012 Sb., nový Občanský zákoník,

• Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
• Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
• Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
• Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici,
• Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie.