More pages:

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Opening hours

Dnes: Tuesday 22. září 2020
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30
Příští úřední den: Wednesday 23. září 2020
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Content of this page is not available in selected language (en).

Forenzní identifikační značení jízdních kol a invalidních vozíků

logo mv cr

Městská policie Kralupy nad Vltavou nabízí ve dnech 13., 19. a 20. září 2020 v garážích objektu Městského úřadu značení jízdních kol a invalidních vozíků "syntetickou DNA".

Od roku 2017 bylo touto metodou v Kralupech nad Vltavou označeno více než 500 předmětů. 


Povinností majitele je dostavit se se svým jízdním kolem, které bude v dobrém technickém stavu, čisté a suché, přinést hodnověrný doklad totožnosti a vyplnit příslušné formuláře. Značení a registrace je zdarma. Aplikace forenzního značení a registrace trvá přibližně 15 minut. Aby nedocházelo k dlouhému čekání zájemců, je nutné se na konkrétní termín dopředu přihlásit v rezervačním systému umístěném na webu: http://www.bezpecnekralupy.cz/forenzni-znaceni-jizdnich-kol-a-invalidnich-voziku/.  


V případě nepříznivého počasí (deště) může být forenzní identifikační značení zrušeno.  


V souvislosti se vzniklou epidemiologickou situací žádáme všechny zájemce o forenzní identifikační značení, aby dodržovali platná mimořádná opatření, měli v objektu Městského úřadu na sobě ochranné prostředky dýchacích cest, dbali pokynů strážníků a zachovávali dostatečně vzdálený odstup.

 

Ochrana za pomoci syntetické DNA je novou metodou ochrany majetku, především s preventivním účinkem. Jedná se o moderní způsob značení jízdních kol a invalidních vozíků prostřednictvím forenzního identifikačního značení. Toto značení je zvláštní tím, že označení je vidět jen pod UV světlem (není tedy vidět pouhým okem). Každý předmět, který takto označíme, bude zaregistrován v Národním registru forenzního identifikačního značení. To v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého takto označeného majetku na celém území ČR.  


Značení se provádí tak, že strážníci vaše kolo nebo invalidní vozík označí pomocí speciálního roztoku a varovnou nálepkou (Chráněno DNA - Městská policie Kralupy nad Vltavou), vyfotografují a vyplní s vámi příslušné formuláře (přihláška do evidence a souhlas se zpracováním osobních údajů), které jsou potřeba pro zaregistrování předmětu do databáze městské policie a do mezinárodní databáze. V případě, že se jedná o nové jízdní kolo, je vhodné přinést i doklad o nákupu. Není to však povinnost, lze vyplnit čestné prohlášení o nabytí.


Cílem tohoto značení je identifikovat majetek, odradit pachatele krádeží, minimalizovat podvody a urychlit vrácení majiteli. Forenzní značení je odolné a stálé proti běžnému mytí, proti běžným chemikáliím i proti soli. Podrobné informace o forenzním značení jízdních kol naleznete na stránkách: www.forenzniznaceni.cz


Kam dál na webu města?

To the top