Skoč na obsahSkoč na navigaci
Další stránky:
Úřední hodiny
Dnes: Čtvrtek 8. prosince 2022
Městský úřad:
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna:
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Příští den: Pátek 9. prosince 2022
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)

Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Komise rady města

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce. 


Komisi může být svěřen výkon přenesené působnosti. V takovém případě je předsedou komise osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti svěřené působnosti. Ve věcech výkonu přenesené působnosti odpovídá starostovi.


Zákon o obcích neukládá povinnost zřizovat komise. Jaké komise budou zřízeny, záleží na radě. Komise se schází dle potřeby. Zákon nestanoví, kolikrát do roka se musí komise sejít. Zákon nestanoví, zda je jednání komise veřejné či nikoliv. Veřejnost jednání stanoví rada nebo komise (v jednacím řádu, a nebo pro každé jednotlivé zasedání). Pokud však komise jedná jako správní orgán (v oblasti svěřené přenesené působnosti), odpovídá starostovi a o veřejnosti či neveřejnosti jednání rozhoduje starosta. Komise zpravidla pořizuje ze svého jednání zápis, který předkládá radě. Problematika zápisů komisí však není zákonem upravena (povinnost pořízení zápisu, předkládání radě). Zápisy komisí jsou uloženy na městském úřadě. 


Komise zřizované na základě zvláštních zákonů

Jejich zřízení ukládá zvláštní zákon. Jedná se o orgány, kterým je svěřena přenesená působnost. Tyto zvláštní orgán zřizuje starosta a jemu jsou odpovědné (například přestupková komise, povodňová komise, komise sociálně právní ochrany).


Komise rady 2018 - 2022

Komise a výbory 


Komise zřizované na základě zvláštního zákona 2018-2022:


Pokud chcete sdělit výborům a komisím připomínku nebo podnět, zašlete jej prosíme písemně na adresu městského úřadu (Městský úřad, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou), na obálku uveďte název komise, nebo jej odevzdejte na podatelnu úřadu.


Kam dál na webu města?

Nahoru