Skoč na obsahSkoč na navigaci
Další stránky:
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Čtvrtek 25. července 2024
Městský úřad
12:00 - 15:00
Infocentrum, podatelna
08:00 - 11:15   12:00 - 15:00
Občanské průkazy, pasy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Odbor dopravy
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Pokladna
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Centrální spisovna (archiv)
08:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Garáže
07:45 - 14:30 (výjezd do 15:00)
Příští den: Pátek 26. července 2024
Městský úřad
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna
08:00 - 14:00
Občanské průkazy, pasy
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna
08:00 - 11:00
Centrální spisovna (archiv)
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže
07:45 - 13:30 (výjezd do 14:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Město Kralupy nad Vltavou


2. Důvod a způsob založení

Město Kralupy nad Vltavou je základním územním samosprávným celkem, který v současném pojetí a právním postavení vznikl podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), dnem voleb do městského zastupitelstva v roce 1990.


3. Popis organizační struktury povinného objektu

Vedení samosprávy města: 

starosta obce: Libor Lesák 

místostarosta: Ing Vojtěch Pohl

místostarosta: Petr Holeček 

Rada města

Zastupitelstvo města


Kontrolní výbor zastupitelstva města: 

předseda: Tomáš Pekárek 

další členové: Simona Truhlářová, Radek Hofman, JUDr. Jiří Šimon, Ing. Milan Bílek 


Finanční výbor zastupitelstva města: 

předseda: Dana Smejkalová 

další členové: Marek Kuneš, Ing. Ivana Pacholíková, Tomáš Horčička, Ing. Ivan Ottis 


Mediální výbor zastupitelstva města:

předseda: Jan Doležálek, místopředseda: Mgr. Libor Síla 

další členové: Mgr. Jindřich Kohm, Radek Kolář, Stanislav Hejduk 


Sportovní komise 

předseda: Ing. Luboš Truhlář 

další členové: Jan Špaček, Doc. Jan Šíma, PhDr. Ph.D., Petr Marek, MgA. Josef Majrych 


Komise výstavby a rozvoje města 

předseda: Ing. Petr Listík 

další členové: Ing. arch. Tereza Kaňková, Ing. Petr Závodský, Petr Marek, Ing. Ivan Ottis, Ing. arch. Pavel Skalička, ing. arch. Pavel Vondra.


Komise pro životní prostředí 

předseda: Mgr. Václav Gabriel 

další členové: Mgr. Barbora Janošová, Jiří Cimler, František Málek, Martin Luksík ml.


Komise majetkoprávní 

předseda: Ing. Petr Závodský

další členové: JUDr. Markéta Vajnerová, Ing. arch. Hana Blahůšková, Josef Novák, Antonín Melka 


Kulturní komise 

předseda: Marek Škabrada 

další členové: Radim Sitař, Mgr. Robin Janoš, Filip Prantl, Jan Bartoš


Komise zdravotní, sociální a bytová 

předseda: Mgr. Magdaléna Randáková

další členové: Barbora Kovářová, Mgr. Věra Špačková, Marta Březinová, Dana Smejkalová


Komise dopravy 

předseda: Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. 

další členové: Bc. Vítězslav Kochman, Radek Hofman, Bedřich Krejza, RSDr. Michal Pekárek


Redakční rada 

předseda: Jan Doležálek

další členové: Mgr. Libor Síla, Mgr. Jindřich Kohm, Radek Kolář, Stanislav Hejduk


Komise školská a prevence kriminality 

předseda: Mgr. Jiřina Hereinová 

další členové: Mgr. Iva Brysová, Mgr. Kateřina Viktorová, Mgr. Martin Luksík, Bc. Karolina Šnóblová

 

Město je zřizovatelem:


Příspěvkové organizace

Městský bytový podnik, Lobeč 911, +420 311 234 484, IČ 47008539

Technické služby města, Libušina 123, +420 315 726 589, IČ 0066460

Sociální služby města, U Cukrovaru 1171, +420 315 704 100, IČ 71294325

Městské muzeum, Vrchlického 590, +420 315 723 035, IČ 42739543

Kulturní a společenské středisko, nám. J. Seiferta 706, +420 315 727 827, IČ 0035374

Dům dětí a mládeže, Smetanova 168, +420 315 722 430, IČ 70566542

Základní umělecká škola, Riegrova 181, +420 315 727 843, IČ 67673902

Základní škola Komenského, Komenského nám.198, +420 315 726 644, IČ 47009098

Základní a Mateřská škola Třebízského, Třebízského 523, +420 315 727 811, IČ 71009946

Základní škola Gen. Klapálka, Gen. Klapálka 1029, +420 315 727 447, IČ 71009922

Základní škola Václava Havla,  Revoluční 682, +420 315 726 192, IČ 71008152

Základní škola 28. října, 28. října 182, +420 315 726 359, IČ 71010823

Základní škola, Jodlova 111, +420 315 727 293, IČ 71010319

 

Mateřská škola, Dr. E. Beneše 694, IČ 75002761

místo výkonu činnosti:

Dr. E. Beneše 694, +420 315 726 637

nábř. J. Holuba 153, +420 315 726 705

U Jeslí 520, +420 315 727 162

 

Mateřská škola Gen. Klapálka 976, IČ 75002744

místo výkonu činnosti:

Gen. Klapálka 976, +420 315 723 709

Mikovická 501, +420 315 723 692

       

Organizační složky

Městská knihovna, Jodlova 111, +420 315 727 852

 

Společnost s ručením omezeným

Kralupská sportovní, spol. s r.o., Mostní 812, +420 315 741 689, IČ 29021731 Organizační struktura MěÚ:

starosta

místostarostové

tajemník městského úřadu

interní auditor

odbor kancelář tajemníka

odbor kancelář starosty

odbor ekonomický

odbor výstavby a územního plánování

odbor správní

odbor obecní živnostenský úřad

odbor realizace investic a správy majetku

odbor sociální věcí, školství a kultury

odbor dopravy

odbor životního prostředí

odbor infocentrum 


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny, otevírací doby


4.4 Telefonní čísla

Telefon315 739 811 - ústředna

 

4.5 Adresa internetových stránek

www.mestokralupy.cz

 

4.6 Adresa podatelny

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 

4.7 Elektronická adresa podatelny

e-podatelnapodatelna@mestokralupy.cz

 

4.8 Datová schránka

Datová schránka (ID DS): 8zzbfvq


Přijímáme a podporujeme formáty:

PDF, ZFO, formáty Open Dokument, formáty Microsoft Office, grafické formáty JPG, PNG a TIFF, formáty Autodesk DWG, DTP formáty Corel CDR.

Adresy a telefony pracovníků úřaduTelefonní seznam


5. Případné platby lze poukázat - bankovní spojení

19-624171/0100 - správní a místní poplatky (např. poplatek za psa, zábor veř. prostranství, správní poplatek za matriku, vydání stavebního povolení apod...)

ČNB 94-712171/0710 - pro příjem finančních částek z jiných veřejných rozpočtů

19-233090297/0100 - hospodářská činnost - nájemné, platby za prodej nemovitostí (pozemky, nebytové prostory)

9005-720171/0100 - základní běžný účet


6. Identifikační číslo (IČ)

IČO: 00236977


7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00236977


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce

Strategický plán rozvoje obce


8.2 Rozpočet

Rozpočet města

Střednědobý výhled rozpočtu obce


9. Žádosti o informace

Podávání žádostí o poskytnutí informací městu Kralupy nad Vltavou a jeho orgánům a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Město Kralupy nad Vltavou zveřejňuje informace několika způsoby:

úřední deska MěÚ

www.mestokralupy.cz

- Sociální sítě (FacebookTwitterInstagramYouTube)

Kralupský Zpravodaj

Kralupy TV - reportáže kralupské internetové televize

- Druhý YouTube kanál MěÚ Kralupy nad Vltavou

- informace lze získat na příslušném odboru MěÚ, v informačním centru MěÚ, popř. na e-mailové adrese: dotazy@mestokralupy.cz


Každá fyzická a právnická osoba může žádat o informaci ústně nebo písemně nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována.

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:

- těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon

- utajovaných skutečností

- informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí

- informací ohrožujících obchodní tajemství

- informací o majetkových poměrech osob, získaných na základě zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení


10. Příjem a podání podnětů

Podání žádosti: podatelna, e-podatelna, podací místa příslušného odboru

Podání stížnosti: 

písemně - podatelna, e-podatelna, e-mailem

ústně - telefonicky na příslušném odboru MěÚ, tajemník MěÚ, starosta, místostarosta


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k obci a jejím orgánům (uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě):

 - ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 - usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky - zákon č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 - zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

 - vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

 - vyhláška Ministerstva vnitra č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

 - zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

 - vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 - zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 - zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

 - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 - zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 - nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

 - zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

 - zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

 - zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

 - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 - zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

 - zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

 - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 - zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 - zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

 - zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 - zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 - zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 - zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

 - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 - zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

 - zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

 - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

 - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 - zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

 - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 


11.2 Vydané právní předpisy 

Město vydává obecně závazné vyhlášky města a nařízení města.


12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad MěÚ Kralupy nad Vltavou za poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády  č.173/2006Sb., o zásadách stanovení 

úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,

výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona. 


2. Sazebník výše úhrad 

a) cena, je-li informace poskytována formou tisku/kopie, činí 


    černobílá  formát A4  jednostranná kopie       3,- Kč 

                        formát A4     oboustranná kopie  4,- Kč

                        formát A3   jednostranná kopie  4,- Kč 

                        formát A3    oboustranná kopie              6,- Kč

 

    barevná     formát A4  jednostranná kopie  5,- Kč 

   formát A4   oboustranná kopie                    10,- Kč

                         formát A3  jednostranná kopie  7,- Kč 

 formát A3 oboustranná kopie       14,- Kčb) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči  

CD/DVD disk  20,- Kč 


c) poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb 


d) osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu (1. hodina se neúčtuje) za každou další započatou hodinu 250,- Kč


3. Tento Sazebník úhrad MěÚ Kralupy nad Vltavou za poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb., 

o svobodném přístupu k informacím byl schválen Radou města dne 19. 4. 2016, usnesení č. 16/8/2/04,

a je platný a účinný od 20. 4. 2016.


Sazebník úhrad MěÚ Kralupy nad Vltavou za poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán nevydal žádné rozhodnutí o výši úhrad za poskytnutí informací.


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv 

NEJSOU 


13.2 Výhradní licence

Obec ani její orgány neposkytly žádné výhradní licence podle ust. § 14a odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o činnosti města v oblasti poskytování informací podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Výroční zprávy


15. Informace poskytnuté na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: Poskytnuté informace


16. Formuláře

Dokumenty ke stažení


17. Střet zájmů

Na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, § 13 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů, je možné na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu tj. tajemník úřadu, nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Veřejné datové sítě naleznete zde: www.obec.cz/registroznameni/index.asp

Kam dál na webu města?

Nahoru