Dnes je středa 8. července 2020.Svátek má Nora.
Objednejte se na městský úřad na konkrétní den a hodinu.

Kontaktní informace

Město Kralupy nad Vltavou
městský úřad

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 739 811
(ústředna)

Fax: +420 315 723 479

mesto@mestokralupy.cz

podatelna@mestokralupy.cz

IČ: 00236977

Datová schránka: 8zzbfvq

Telefonní seznam MěÚ

GPS na mapy.cz

Centrální spisovna

Hálkova 991
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 311 234 472
(pouze spisovna, nepřepojuje)

Úřední hodiny MěÚ

Aktuální úřední hodiny

Po8:00-12:0013:00-17:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt 12:00-15:00

[Aktuální podrobnosti ZDE]

Aktuální úřední hodiny
Informačního centra
služby CzechPoint

Po8:00-12:0013:00-17:00
Út8:00-11:0012:00-15:00
St8:00-12:0013:00-17:00
Čt8:00-11:0012:00-15:00
7:00-13:00

Odkazy

Město Kralupy nad Vltavou na FacebookuMěsto Kralupy nad Vltavou na TwitteruMěsto Kralupy nad Vltavou na Instagramuportal.gov.cz - úřad přes internetStředočeský krajRegionální informační servisCentrum pro reghionální rozvoj České republikyEkologické centrum Kralupy nad VltavouPolicie České republikyBusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a exportEkokom - autorizovaná obalová společnostMojeOkoli.com - katalog firemSemiramisMěsto Kralupy nad Vltavou - idatabaze.cz

Nákupy, rozvoz potravin a léků pro seniory: tel.: 315 704 100

Důležité kontakty v době stavu ohrožení coronavirem

Na stránce mestokralupy.cz/corona naleznete seznam důležitých kontaktů

Strategický plán Města Kralupy nad Vltavou

Město už má jasno, kam se bude jeho rozvoj do budoucna ubírat

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou dne 23.09.2015 schválilo aktualizací stávajícího Programu sociálního a ekonomického rozvoje města.

Z hlediska moderního řízení obce je tento rozvojový plán pro obce nutností - stejně jako územní plán nebo rozpočtový výhled. Rozvojový plán má obec vést k vytyčeným cílům a projektům ve spolupráci s rozpočtem. Měl by obci pomoci vyhnout se stagnaci a naopak aktivně využívat příležitosti. Rozvoj obce by měl být koncepční a ne tzv. nahodilý. Mimo jiné je důležitý i pro úspěšné získávání dotací - v příštích dotačních výzvách budou žadatelé za existenci kvalitního strategického rozvojového plánu obce získávat při hodnocení žadatelských projektů více bodů.

Podařilo se vypracovat nový Strategický plán města, který udává směr, kam se bude naše město do budoucna ubírat. Stručně řečeno se jedná o jednotlivé cíle, kterých bychom chtěli za budoucích 15 let docílit.

Strategický plán vypracovali zaměstnanci městského úřadu (dále jen „projektový tým“) ve spolupráci se zástupci příspěvkových organizací města, neziskových organizací a místních podnikatelů, z jichž byli vytvořeny pracovní skupiny dle jednotlivých témat.

 

Celý proces proběhl tak, že došlo k:

·         proškolení členů projektového týmu na tvorbu strategického plánu,

·         rozdělení jednotlivých odvětví,

·         zpracování analýzy současného stavu města,

·         vytvoření dotazníku ve spolupráci s pracovními skupinami,

·    zpracování výsledků z dotazníkového šetření a následné definování silných a slabých stránek města vč. příležitostí a hrozeb pro města, tzv. SWOT analýza,

·         určení pilířů Strategického plánu města:

o   vzdělávání, volnočasové aktivity a cestovní ruch,

o   sociální služba a zdravotní péče,

o   město a ekonomika,

o   doprava, technická infrastruktura a životní prostředí.

  • definice strategických cílů a jednotlivých projektů, které by měly eliminovat zjištěné slabé stránky a hrozby, zároveň podporovat silní stránky a příležitosti,
  • vypracování Akčního plánu na období 2018 – 2019 (detailní projekty, které se uskuteční).

 

V rámci pilíře:

·         „vzdělání, volnočasové aktivity a cestovní ruch“ byly vytvořeny 3 cíle a 12 projektů,

·         „sociální služba a zdravotní péče“ byly vytvořeny 3 cíle, 5 projektů a 5 podprojektů,

·         „město a ekonomika“ byly vytvořeny 3 cíle, 11 projektů a 12 podprojektů,

·         „doprava, technická infrastruktura a životní prostředí“ bylo vytvořeno 5 cílů, 37 projektů a 2 podprojekty.

 

Mezi projekty patří například „navýšení kapacit v ZŠ a MŠ“, „interaktivní turistická mapa města“, „vydání propagačních materiálů o městě“, „podpora navýšení počtu lékařů“, „zmapování demografie obyvatel města“, „rozšíření prevence kriminality“, „možnost rozvoje podnikání v intravilánu města“, „získávání dotací“, „modernizace komunikací a výstavba chodníků“, „vybudování městského kulturního centra“, „obnova městského mobiliáře“, „revitalizace a následné vybudování odpočinkových zón".

 

Z těchto jednotlivých cílů a projektů byl zpracován Akční plán města, který je zpracovaný na období 2018 – 2019. Jeho obsahem jsou již konkrétní investiční a neinvestiční akce, které se letos a v příštím roce uskuteční. Opět jen stručný příklad: zpevněné plochy v centru města – II. a III. etapa, vybudování parkovacích stání v ul. Gagarinova, vybudování bezbariérového chodníku v ul. Hybešova, rekonstrukce lávek v ul. Budečská stezka a Podřipská, rekonstrukce střechy na ZŠ 28. října, rekonstrukce elektrorozvodů v KaSS – I. a II. etapa, obnova zeleně v ulicích, příprava projektových dokumentací na P+R parkoviště u nádraží a spoustu dalších akcí.   

 

Celý Strategický plán, vč. analýzy města, výsledků dotazníkového šetření a akčního plánu naleznete zde v příloze.