Skoč na obsahSkoč na navigaci
Další stránky:
Portál občana a platební brána
Úřední hodiny
Dnes: Sobota 23. září 2023
Městský úřad:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Infocentrum, podatelna:
ZAVŘENO
Občanské průkazy, pasy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Odbor dopravy:
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Pokladna:
ZAVŘENO
Centrální spisovna (archiv):
NENÍ ÚŘEDNÍ DEN
Garáže:
ZAVŘENO
Příští den: Pondělí 25. září 2023
Městský úřad:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Infocentrum, podatelna:
08:00 - 18:00
Občanské průkazy, pasy:
08:00 - 12:00   12:45 - 18:00
Odbor dopravy:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Pokladna:
08:00 - 12:00   12:45 - 17:00
Centrální spisovna (archiv):
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Garáže:
07:45 - 17:30 (výjezd do 18:00)
Kalendář událostí

Nahrávám kalendář...

Kralupy TV

Nahrávám videa...

Odbor kanceláře starosty

Činnost odboru: 

1) Sekretariát starosty a místostarostů města

 • komplexně zabezpečuje administrativní práce, rozděluje, eviduje a vyřizuje poštu pro kancelář starosty, místostarosty a  kolektivní orgány města; 
 • koordinačně zabezpečuje zadané administrativní práce pro členy RM, ZM, členy komisí  a výborů;
 • samostatně sjednává schůzky a vede denní program ST a MST;
 • vyhotovuje zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města;
 • vede oddělenou zvláštní evidenci dosud nesplněných usnesení zastupitelstva města, kterou předkládá (zejména před jednáním zastupitelstva města) starostovi a tajemníkovi MěÚ; 
 • kontroluje formální správnost a soulad dokumentů určených k podpisu statutárními orgány s vnitřními předpisy.


2) Tiskový mluvčí

 • spolupracuje s redakční radou měsíčníku Zpravodaj;
 • vedení městských webotvých portálů a sociálních sítí;

 • sběr informací z MěÚ a městských organizací, příprava tiskových zpráv, koordinace spolupráce s Kralupy TV. 


3) Krizové řízení města 

• podřízen starostovi města
• zajišťuje zejména:
- připravenost města na krizové situace a na činnost k jejich řešení 
- přípravu záchranných a likvidačních prací pro případ mimořádné události
- přípravu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
- opatření a přípravy v oblasti obrany státu
- opatření dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v rozsahu stanoveném statutárním orgánem 

- další výkon činností a působností daných zákony o krizovém řízení, o integrovaném záchranném systému, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o zajišťování obrany, o prevenci závažných havárií, na úseku ochrany před povodněmi a souvisejícími vyhláškami a právními předpisy 

• dále plní:
- úkoly spojené s výkonem funkce tajemníka bezpečnostní rady města
- úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele u městského úřadu

- řídí práci správce zvláštních staveb civilní ochrany v majetku města a skladníka materiálu civilní ochrany


4) Kultura, média, marketing

 • Kralupský Zpravodaj; 
 • městské publikace - informační průvodce, letáky;
 • prezentace městských akcí - představení nových projektů (pozvánky, projekční technika, podkladové materiály);
 • spolupráce s městskými organizacemi na veřejných akcích (Dny Kralup, Seifertovy Kralupy, Městský ples, Slavnosti adventu).


5) Městské granty


6) Zahraniční spolupráce


7) Podpora jednotek SDH obcíKam dál na webu města?

Nahoru